Steeds meer verenigingen maken trainersbegeleiding belangrijk en kiezen ervoor een Hoofd Opleiding in de organisatie van de vereniging op te nemen. Maar waarom doen ze dit en wat levert het deze vereniging op? Ben je hier benieuwd naar, kom dan naar de bijeenkomst en ontdek wat een Hoofd Opleiding voor jouw vereniging kan betekenen. 

Dat steeds meer verenigingen een Hoofd Opleiding aanstellen komt uit de overtuiging dat dit bijdraagt aan: 

Dit zijn voorbeelden van wat een Hoofd Opleiding wellicht ook voor jouw sportvereniging kan betekenen. Een Hoofd Opleiding toevoegen aan de verenigingsorganisatie kan in vele vormen: iemand vanuit de eigen vereniging, iemand die een deel van de rol van Hoofd Opleiding op zich neemt, iemand van buiten de vereniging, etc. 

Wij nodigen jou uit om samen met andere bestuurders uit de gemeente (regio) in gesprek te gaan, ervaringen te delen, kansen en mogelijk bedreigingen te benoemen én vooral te verkennen wat een Hoofd Opleiding aan jouw vereniging kan toevoegen. Deze avond wordt gehouden door WSDH in samenwerking met de KNVB op woensdag 1 februari 2023. Aanvang 19.00 uur (inloop 18.45 uur) bij GDA. 
Je kunt jezelf opgeven door een mail te sturen naar; eric.treling@knvb.nl of marc.bos-rongen@swsdh.nl 

Hopelijk leidt dit ertoe om ook binnen jouw bestuur het aanstellen van een Hoofd Opleiding bespreekbaar te maken zodat we kinderen én jeugdkaderleden heel lang laten genieten van voetballen! Een leven lang!