Maatschappelijk verantwoord verenigen

Wat is maatschappelijk verantwoord verenigen (MVV)?

Sportverenigingen staan midden in de maatschappij en spelen daardoor een belangrijke rol in hun omgeving. Naast de positieve effecten die sportverenigingen teweeg brengen door sport en bewegen, heeft een sportvereniging ook een maatschappelijke functie. Een sportvereniging kan door diens maatschappelijke functie meer opleveren dan beweging en sportplezier. Zoals het motto van NOC*NSF luidt: “We winnen veel met sport.” Zo kan sport zorgen voor onderlinge verbinding als de sportvereniging ook een sociale ontmoetingsplek is voor mensen uit de buurt.

De maatschappelijke functie van sportverenigingen wordt steeds belangrijker, aangezien de vraag hiernaar vanuit de buurt en de gemeente is toegenomen. Er wordt steeds meer gerealiseerd dat de sport en sportvereniging kan worden benut om bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan gezondheid, sociale verbinding en (talent)ontwikkeling. Door maatschappelijk verantwoord te verenigen kunnen sportverenigingen hun maatschappelijke rol vergroten. Een sportvereniging kan zo veel méér zijn dan alleen een sportvereniging. Zo kunnen deze worden ingezet voor het onderwijs, naschoolse opvang en de buurt. De verschillende domeinen worden nog sterker met elkaar verbonden door samenwerking tussen sportverenigingen, maatschappelijke partijen en onderwijsinstellingen.

 

 

 

Waarom maatschappelijk verantwoord verenigen?

Waar sportverenigingen voorheen alleen op de kernactiviteit (de sport) gericht waren, hebben veel sportverenigingen tegenwoordig ambities op zowel sportief als maatschappelijk vlak. Door in te spelen op de wensen en behoeften vanuit de buurt vervullen sportverenigingen een belangrijke rol in de buurt. Daarnaast heeft dit meerwaarde voor de sportvereniging: zij ontdekken nieuwe manieren om mensen aan zich te binden.

Sport speelt hierin een belangrijke rol en is het beginpunt: het draait immers om de sport. Een sportvereniging kan anderzijds groter en sterker worden als je breder kijkt dan alleen de sport. Door verbinding en samenwerking te zoeken ontstaan er nieuwe kansen en mogelijkheden voor alle betrokken partijen. Zo verrijkt dit bijvoorbeeld de sportvereniging door het aantrekken van nieuwe samenwerkingspartners, leden, vrijwilligers of financieringsbronnen.

 

Ondersteuning bij maatschappelijk verantwoord verenigen

Maatschappelijk verantwoord verenigen sluit naadloos aan bij de ambitie van WSDH om sportverenigingen te stimuleren hun maatschappelijke rol te vergroten. WSDH kan uw sportvereniging hierbij ondersteunen:

 • Ondersteuning bij het maken van een beleidsplan
 • Sportaanbod vergroten (voor specifieke doelgroepen)
  • Op verenigingen
  • Op scholen
  • In de buurt: streetsport, buurttoernooi
 • Multifunctioneel gebruik accommodatie
  • Samenwerking met buurt/omgeving
  • Samenwerking met andere organisaties
 • Extra verenigingsaanbod
 • (Gezonde sportkantine, rookverbod)

WSDH ondersteunt bij het leggen van duurzame verbindingen met wijkpartners waarmee gezamenlijk nieuwe sport- en beweeginitiatieven worden gerealiseerd. De sportvereniging komt daarmee echt naar de mensen toe. Voorbeelden zijn sportdagen of sportaanbod voor specifieke doelgroepen, de opzet van een buurtsportvereniging en de koppeling met de playgrounds waarop wij actief zijn. Er is daarmee een directe lijn naar de wijk.

Voor vragen over maatschappelijk verantwoord verenigen en de ondersteuning vanuit WSDH kunt u contact opnemen via info@swsdh.nl.

Blijf op de hoogte!

Ontvang maandelijks een update over het laatste nieuws van WSDH.

Ik wil updates ontvangen

Andere thema's

Ledenwerving en -binding

Sportverenigingen versterken de Haagse samenleving op veel manieren. Het werven van nieuwe leden en het binden en behouden van bestaande leden is essentieel. Ontdek hoe WSDH uw sportorganisatie kan ondersteunen op het gebied van ledenwerving, binding en behoud.

 

Ledenwerving en -binding

Vrijwilligersbeleid

De meeste sportverenigingen zijn vrijwilligersorganisaties. Leden spelen een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de vereniging. Een goed vrijwilligersbeleid maakt een sportvereniging minder kwetsbaar. WSDH kan ondersteuning bieden aan alle sportverenigingen in Den Haag bij het creëren van een georganiseerd en gestructureerd vrijwilligersbeleid.  

 

Vrijwilligersbeleid

Positieve sportcultuur

WSDH stimuleert een positieve sportcultuur bij alle sportverenigingen in Den Haag zodat mensen zich op een veilige en plezierige manier middels sport kunnen ontwikkelen. Ook worden hierdoor incidenten zoveel mogelijk voorkomen of op een juiste manier afgehandeld. Om dit te bereiken biedt WSDH ondersteuning op basis van verschillende onderwerpen binnen een positieve sportcultuur.

Positieve sportcultuur
Terug naar de kennisbank