Missie WSDH

Missie

Wij – de medewerkers van WSDH – zijn de sportprofessionals voor de pleinen en buurten in Den Haag, haar sportverenigingen en het onderwijs in de stad, die elke Hagenaar inspireert om te sporten en te bewegen!

Visie

WSDH draagt actief bij aan het vergroten van de duurzame sport- en beweegdeelname in Den Haag, door haar professionaliteit, kwaliteit en ervaring integraal in te zetten. Zo ontstaat een gevarieerd aanbod van sport- en beweegactiviteiten en een sportinfrastructuur die alle Hagenaars de gelegenheid biedt om te sporten en bewegen. Het geheel van activiteiten draagt bij een positieve en gezonde leefstijl.

Samenwerkingspartners