(Na)schools sportaanbod

Wat we doen

Onderdeel van de werkzaamheden is het aanbieden van naschoolse trainingen, ofwel de matches, op Haagse basis- en middelbare scholen. De sportcoördinatoren en buurtsportcoaches maken de jeugd, met behulp van de matches, enthousiast voor de sport en de omliggende vereniging of playground.
 
Een stukje techniek behoort tot deze trainingen, maar vooral wordt ervaren dat het leuk is om te sporten! Er zijn matches in een specifieke tak van sport, zoals handbal, hockey en rugby, maar ook worden er streetsportmatches gegeven waarbij de focus op urban sports ligt. Denk bijvoorbeeld aan 3×3 basketbal, slackline en streethockey.

Interesse in matches op school?

Gemeentes hebben de vrijheid om, binnen kaders, de landelijke regeling naar lokale omstandigheden in te richten. In Den Haag is ervoor gekozen om de combinatiefuncties (sportcoördinatoren) te verdelen over sportcoördinatoren en schoolsportcoördinatoren.

  • Sportcoördinatoren zijn gediplomeerde trainers, werkzaam bij één of meerdere verenigingen en zijn bij WSDH in dienst.
  • Schoolsportcoördinatoren zijn leerkrachten Lichamelijk Opvoeding, die naast het normale bewegingsonderwijs ook het naschoolse sportaanbod regelen op de school.

Op de website van de gemeente Den Haag vind je meer informatie over de aanvraag van een schoolsportcoördinator bij jou op school.

Samenwerkingspartners