Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag is de enige opdrachtgever van WSDH. Geregeld vindt er afstemming plaats met de beleids- en domeinmedewerkers om de aanpak op gezamenlijke dossiers te bepalen. Hierbij kan worden gedacht aan een gerichte wijkaanpak, voornamelijk sportstimulering, voor alle doelgroepen of om sportverenigingen te ondersteunen of versterken.

Samenwerkingspartners