De sportclubs waar wij actief zijn

Samen met de schoolsportcoördinatoren van Haagse scholen vormen de jeugdsportcoördinatoren met hun naschoolse aanbod een belangrijke pijler van de brugfunctie tussen school en sportvereniging. Werkgever Sportclubs Den Haag (WSDH) stuurt deelnemende sportclubs aan op schoolactief worden, waardoor in de club een voedingsbodem ontstaat voor nieuwe jeugdleden uit meerdere culturen.

Van contact naar samenwerking

Jeugdsportcoördinatoren komen niet zomaar naschoolse sportactiviteiten uitvoeren op aanvraag. Zij hebben, met de sportclub, ook hun eigen doelen met die activiteiten. Om de brug te kunnen slaan van school naar sportclub is ook de bijdrage van de scholen van groot belang. Om ervoor te zorgen dat kinderen en jeugd ook na hun schooltijd regelmatig blijven sporten is het noodzakelijk om samenwerking te scheppen, die draagvlak heeft op school en in de sportvereniging.

Wil je weten of jouw vereniging ook in aanmerking komt voor een jeugdsportcoördinator?
Meer informatie vind je hierover via deze link

  • Zwemmen
  • Judo