Sport in de wijk

Wat doen we

WSDH stimuleert sport en bewegen in de wijken met het programma Streetsport. De sportleiders en buurtsportcoaches Streetsport zijn sportopgeleide professionals die een breed en laagdrempelig sportaanbod organiseren voor alle inwoners in Den Haag. De coaches organiseren wekelijkse sport- en beweeg activiteiten op Krajicek playgrounds, Cruyff Courts en gemeentelijke playgrounds. Hun aanbod bestaat uit organiseren van sport en speluitleen, sport en beweeg instuiven en trainingen. Aanvullend op het wekelijks aanbod organiseren de coaches lokale en stedelijke toernooien en events en coachen ze jeugd op de regionale, landelijke en internationale events van o.a. door de Krajicek Foundation en Cruyff Foundation. Onze buurtsportcoaches hebben het doel om meer mensen te laten sporten en bewegen in de buurt. Speerpunten in ons Streetsportprgramma:

Verhogen van deelname meiden

De deelname van meiden aan activiteiten in de buurt is aanzienlijk lager dan de deelname van de jongens. Om de deelname van meiden te verhogen wordt extra ingezet door vrouwelijke buurtsportcoaches en sportleidsters die specifiek sport en beweegaanbod voor de meiden organiseren in de wijken waar dit het minst vanzelfsprekend is.

Verhogen van buurtbetrokkenheid

De buurtsportcoaches houden zich, naast organiseren van laagdrempelig sportaanbod en events, ook bezig met het scouten van jongeren die zich op een positieve manier onderscheiden, en in de buurt wonen van een Krajicek playground. De buurtsportcoach draagt deze jongeren voor bij de Krajicek Foundation voor een Krajicek Scholarship (studiebeurs). In ruil voor de studiebeurs dienen de jongeren zich, onder begeleiding, 100 uur vrijwillig in te zetten op hun Krajicek playground.

De buurtsportcoaches begeleiden ook de Heroes of the Cruyff Courts. De buurtsportcoaches zijn opgeleid tot Cruyff Coach en begeleiden een groep jongeren uit de wijk in het organiseren van een sportevenement voor kinderen in hun eigen wijk. Deze Heroes zijn rolmodellen voor hun wijk en blijven langer betrokken bij de activiteiten in zowel de wijk als het Cruyff Court.

Ook zijn onze buurtsportcoaches en sportleiders actief in gesprek met ouders over de sportwensen van hun kinderen en stimuleren we ouders om ons op incidentele basis te ondersteunen tijdens hun Streetsportactiviteiten.

Stimuleren van samenwerking in de wijk

Onze buurtsportcoaches zijn actief in het verbinden van sport en bewegen met andere sectoren, wat moet leiden tot passend sport- en beweegaanbod voor alle doelgroepen in hun eigen buurt. Dit gebeurt op verschillende niveaus. De buurtsportcoaches zijn o.a. bezig met de verbinding van sport met zorg, welzijn, onderwijs en de kinderopvang. Onze buurtsportcoaches zijn niet alleen netwerkers. Ze stimuleren en begeleiden ook samenwerkingsprocessen en kunnen advies geven over hoe je sport en bewegen als middel of doel kunt inzetten.

Interesse in Streetsportactiviteiten?

De inzet van streetsportactiviteten wordt altijd in samenwerking met de gemeente Den Haag bepaalt. Wilt u meer weten over wat mogelijk is om Streetsportactiviteiten in uw wijk te laten organiseren, stuur dan een mail. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en helpen u in contact te komen met de juiste personen binnen de gemeente Den Haag.

Samenwerkingspartners