Ouderbetrokkenheid (5/7)

Uw vereniging houdt een kennismakingsgesprek met ouders van nieuwe (jeugd)leden.(Vereist)
Uw vereniging zorgt dat ouders zich welkom voelen op de vereniging en graag aanwezig zijn, bijvoorbeeld door het organiseren van ouder-kind toernooi of meekijktrainingen.(Vereist)
Uw vereniging heeft richtlijnen of gedragsregels hoe ouders zich langs de zijlijn bij trainingen en wedstrijden horen te gedragen.(Vereist)
Uw vereniging spreekt ouders erop aan als zij zich niet aan deze richtlijnen of gedragsregels houden.(Vereist)

 

 

Dit filmpje laat zien wat kinderen zien als sportplezier. Wat verwachten zij van de ouders?