Positieve sportcultuur

Een positieve sportcultuur in Den Haag

WSDH ondersteunt alle sportverenigingen in Den Haag bij het (door)ontwikkelen van een positieve sportcultuur. In een positieve sportcultuur staan (sport)plezier, ontwikkeling en (sociale) veiligheid centraal. Dit is van groot belang om ervoor te zorgen dat iedereen hun leven lang blijft sporten. Samen zorgen we voor een leukere, veiligere, eerlijkere en zorgelozere sportwereld.

De ondersteuning van WSDH is altijd maatwerk en afgestemd op de vraag en behoeften van de sportvereniging. Zo organiseert WSDH onder andere workshops voor trainers/coaches, ouders en/of bestuurders en begeleiden we sporters en trainers/coaches in het traject ‘pedagoog op de club’.

Om de (sociale) veiligheid in de sport te stimuleren zijn een aantal basisvoorwaarden van belang. Vanaf 1 januari 2024 dienen alle Haagse sportverenigingen te voldoen aan de basisvoorwaarden positieve sportcultuur. WSDH ondersteunt sportverenigingen bij het creëren van de basisvoorwaarden:

Normen, waarden en gedragscode Vertrouwens-contactpersoon Verklaring Omtrent het Gedrag

 

Om het (sport)plezier en de ontwikkeling van de sporters te stimuleren ondersteunt WSDH sportverenigingen op de volgende thema’s:

Pedagogisch sportklimaat Ouderbetrokkenheid
Grensoverschrijdend gedrag Respect en inclusie

Vragen over een positieve sportcultuur?

Voor vragen over een positieve sportcultuur en de ondersteuning vanuit WSDH kunt u contact opnemen met ons team positieve sportcultuur.

Keeley Heijdeman   

Updates

Handleiding basisvoorwaarden

Om sportverenigingen te helpen bij het realiseren van de basisvoorwaarden positieve sportcultuur (gedragscode, vertrouwenscontactpersoon, VOG) hebben wij een handleiding basisvoorwaarden opgesteld. Hierin vindt u alle informatie en tips op één plek.

Vraag onze handleiding basisvoorwaarden positieve sportcultuur aan! 

Verenigingsscan

Benieuwd hoe uw sportvereniging scoort op een positieve sportcultuur? In de verenigingsscan positieve sportcultuur beantwoordt u vragen die betrekking hebben op de 7 thema’s van een positieve sportcultuur. Zo krijgt u direct inzicht in wat er al goed gaat en waar nog verbetering mogelijk is.

Doe de verenigingsscan!

Basisvoorwaarden positieve sportcultuur

De gemeente Den Haag heeft bekend gemaakt vanaf 1 januari 2024 de basisvoorwaarden positieve sportcultuur voorwaardelijk te stellen. Dit betekent dat elke sportvereniging in Den Haag:

✅ Een gedragscode laat ondertekenen door trainers en begeleiders.

✅ Minimaal één vertrouwenscontactpersoon (VCP) aanstelt. De vertrouwenscontactpersoon heeft de opleiding hiertoe van het NOC*NSF gevolgd.

✅ Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvraagt voor het bestuur en alle vrijwilligers die met jeugd en/of kwetsbare doelgroepen werken.

Om sportverenigingen hierbij te helpen biedt het team positieve sportcultuur van WSDH ondersteuning bij het inregelen van de basisvoorwaarden positieve sportcultuur.

Campagne ‘Blijf je stil of praat je erover?’

Met de campagne ‘Blijf je stil of praat je erover?’ vraagt het Centrum Veilige Sport Nederland aandacht voor grensoverschrijdend gedrag in de sport. Zo willen zij iedereen in de sport stimuleren om het gesprek aan te gaan – ook wanneer je iets ziet of meemaakt waarvan je niet zeker bent of het kan.

Bij het Centrum Veilige Sport kunnen sporters, begeleiders, trainers, ouders en bestuurders onder andere terecht voor het melden van pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Wil je ergens over praten?

Sporttribune in gesprek met Keeley over een positieve sportcultuur

 

Blijf op de hoogte!

Ontvang maandelijks een update over het laatste nieuws van WSDH.

Ik wil updates ontvangen

Andere thema's

Ledenwerving en -binding

Sportverenigingen versterken de Haagse samenleving op veel manieren. Het werven van nieuwe leden en het binden en behouden van bestaande leden is essentieel. Ontdek hoe WSDH uw sportorganisatie kan ondersteunen op het gebied van ledenwerving, binding en behoud.

 

Ledenwerving en -binding

Vrijwilligersbeleid

De meeste sportverenigingen zijn vrijwilligersorganisaties. Leden spelen een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de vereniging. Een goed vrijwilligersbeleid maakt een sportvereniging minder kwetsbaar. WSDH kan ondersteuning bieden aan alle sportverenigingen in Den Haag bij het creëren van een georganiseerd en gestructureerd vrijwilligersbeleid.  

 

Vrijwilligersbeleid

Open club

Een sportvereniging kan zo veel méér zijn dan alleen een sportvereniging. Sportverenigingen staan midden in de maatschappij en spelen daardoor een belangrijke rol in hun omgeving. Door verbinding en samenwerking te zoeken ontstaan er nieuwe kansen en mogelijkheden voor alle betrokken partijen.

 

Open club

(Vrijwillig) kader

Het (vrijwillig) kader is er voor voor de dagelijkse gang van zaken, de wekelijkse trainingen, ze geven handen en voeten aan het beleid en zijn (vaak) het aanspreekpunt voor sporters en andere leden bij de vereniging. Zij hebben dan ook veruit het meeste contact met de leden. Dit laat zien dat het (vrijwillig) kader een belangrijke rol vervult in het reilen en zeilen binnen de vereniging.

 

(Vrijwillig) kader
Terug naar kennisbank