Kennisbank

Thema's

Welkom op de kennisbank van WSDH. WSDH werkt al jaren aan het versterken van de Haagse Sportverenigingen door de inzet van Sportcoördinatoren. Dat doen we op de thema’s: ledenwerving, binding en behoud, clubkadercoaching, positieve sportcultuur, maatschappelijke projecten en vrijwilligers. Sportverenigingen zijn van grote maatschappelijke waarde en een leuke en veilige sportvereniging gunnen we aan iedereen. De expertise en kennis die we de afgelopen jaren hebben vergaard delen we binnen deze kennisbank graag met alle verenigingen binnen Den Haag. Heeft u als Haagse vereniging vragen of suggesties over bepaalde thema’s? Neem dan gerust contact met ons op.

Ledenwerving en -binding

Sportverenigingen versterken de Haagse samenleving op veel manieren. Het werven van nieuwe leden en het binden en behouden van bestaande leden is essentieel. Ontdek hoe WSDH uw sportorganisatie kan ondersteunen op het gebied van ledenwerving, binding en behoud.

 

Ledenwerving en -binding

Positieve sportcultuur

WSDH stimuleert een positieve sportcultuur bij alle sportverenigingen in Den Haag zodat mensen zich op een veilige en plezierige manier middels sport kunnen ontwikkelen. Ook worden hierdoor incidenten zoveel mogelijk voorkomen of op een juiste manier afgehandeld. Om dit te bereiken biedt WSDH ondersteuning op basis van verschillende onderwerpen binnen een positieve sportcultuur.

 

Positieve sportcultuur

Vrijwilligersbeleid

De meeste sportverenigingen zijn vrijwilligersorganisaties. Leden spelen een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de vereniging. Een goed vrijwilligersbeleid maakt een sportvereniging minder kwetsbaar. WSDH kan ondersteuning bieden aan alle sportverenigingen in Den Haag bij het creëren van een georganiseerd en gestructureerd vrijwilligersbeleid.  

 

Vrijwilligersbeleid