Normen, waarden en gedragscode

Wat zijn normen, waarden en een gedragscode?

Als sportvereniging is het belangrijk om te bepalen welke sfeer je op de club wilt. Hoe gaan leden met elkaar om? Welk gedrag wil je stimuleren? Welk gedrag wil je afremmen? Gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag afremmen, doe je door met elkaar normen en waarden te bepalen. Als je normen en waarden hebt opgesteld, koppel je hier als sportvereniging gedragsregels aan. Je kunt er ook voor kiezen om de gedragsregels vast te leggen in een gedragscode en deze gedragscode te laten ondertekenen door de leden. Om draagvlak te creëren voor de normen, waarden en gedragscode, helpt het om deze op te stellen in samenspraak met de leden. Bijvoorbeeld door zowel (jeugd)leden, trainers, bestuur, ouders en arbitrage te betrekken. Belangrijk is om duidelijk als sportvereniging te communiceren wat er gebeurt als leden zich niet houden aan de normen, waarden en gedragscode. Normen, waarden en een gedragscode helpen het bestuur om een cultuur op een sportvereniging te verbeteren en leden aan te spreken op ongewenst gedrag.

 

 

Voorbeelden

Een voorbeeldproject in Den Haag over normgedrag is het project de Haagse Norm. De Haagse Norm is een initiatief dat door voetbalverenigingen in Den Haag in samenwerking met de KNVB, de gemeente Den Haag en WSDH is opgezet. De deelnemende voetbalverenigingen hebben onderling afspraken gemaakt over het gedrag van bestuurders, spelers, trainers/coaches, arbitrage en ouders. Bekijk meer informatie over de Haagse Norm.

Het Centrum Veilige Sport Nederland ondersteunt sportverenigingen bij een veilig sportklimaat. Op de website van Centrum Veilige Sport Nederland staan voorbeelden van gedragscodes voor verschillende doelgroepen. De gedragscodes van het Centrum Veilige Sport Nederland kunnen als inspiratie worden gebruikt om zelf als sportvereniging een gedragscode op te stellen.

Contact

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met onze coördinator positieve sportcultuur, Folkert Steen.

 

 

Meer lezen

Ga door naar het volgende onderwerp binnen positieve sportcultuur of bekijk een van de overige onderwerpen.

Volgende onderwerp: Vertrouwenscontactpersoon