Normen, waarden en gedragscode

Wat zijn normen, waarden en een gedragscode?

Om een positieve sportcultuur te bevorderen is de sfeer bij de sportvereniging belangrijk. Daarom moet je als bestuur goed bedenken welke sfeer jij op de sportvereniging wilt. Hoe wil jij dat leden met elkaar omgaan? Welk gedrag wil je stimuleren en welk gedrag wil je afremmen? Om het juiste gedrag te stimuleren, is het belangrijk om de normen en waarden te bepalen. Deze normen en waarden kun je omzetten in gedragsregels. Om draagvlak te creëren bij de leden, raden wij aan om de gedragsregels altijd op te stellen samen met bijvoorbeeld (jeugd)leden, trainers/coaches, bestuur, ouders en arbitrage.

Om de sfeer en de positieve sportcultuur te handhaven, is het belangrijk dat iedereen de gedragsregels volgt. Dit betekent dat je de gedragsregels goed moet communiceren en dat je duidelijk moet maken welke consequenties verbonden zijn aan het overtreden van de gedragsregels. Vervolgens is het belangrijk om leden aan te spreken bij het overtreden van deze regels en waar nodig op te treden. Om het handhaven te vergemakkelijken, kun je de gedragsregels laten ondertekenen. In dit geval wordt het een gedragscode.

 

 

 

 

Voorbeelden

HVV Laakkwartier

Als je bij een voetbalwedstrijd van HVV Laakkwartier langs de kant staat, zal je vrijwel nooit een speler horen schelden of vloeken. Dit komt omdat normen en waarden leidend zijn bij de voetbalvereniging. Benieuwd hoe ze de normen en waarden doorvoeren in de praktijk, wat ze doen als iemand zich niet aan de regels houdt, of welke tips ze hebben voor jouw vereniging? Wij zijn in gesprek gegaan met HVV Laakkwartier over normen en waarden.

Centrum Veilige Sport Nederland

Op de website van Centrum Veilige Sport Nederland staan voorbeelden van gedragscodes voor verschillende doelgroepen. De gedragscodes van het Centrum Veilige Sport Nederland kunnen als inspiratie worden gebruikt om zelf als sportvereniging een gedragscode op te stellen.

Ondersteuning van WSDH

WSDH ondersteunt sportverenigingen bij het opstellen van gedragsregels. Als een sportvereniging nog geen gedragsregels heeft, dan kan WSDH helpen bij het opstellen van dergelijke gedragsregels. Dit doen wij door input op te halen bij de vereniging door middel van een workshop met een afvaardiging van de vereniging (leden, trainers, ouders). Daarnaast geven wij feedback op de bestaande gedragsregels: Is alles duidelijk? Zijn er geen tegenstrijdige regels? Zijn de regels op één of meerdere manieren op te vatten?

Voor de implementatie van de gedragsregels heeft WSDH het traject pedagoog op de club, waarbij er gedurende 3 maanden ondersteuning in de praktijk wordt gegeven. Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden aan het verspreiden van de gedragsregels en het creëren van een aanspreekcultuur.

Contact

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met onze coördinator positieve sportcultuur, Keeley Heijdeman.

 

 

Meer lezen

Ga door naar het volgende onderwerp binnen positieve sportcultuur of bekijk een van de overige onderwerpen.

Volgende onderwerp: Vertrouwenscontactpersoon