Kwaliteit

Kwaliteit

WSDH heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en streeft er voortdurend naar deze te optimaliseren. Die kwaliteit meten wij als onderdeel van onze kwaliteitscyclus actief bij klanten en partners.

Wij vinden het belangrijk om zo goed mogelijk te anticiperen op de vragen en behoeften van wijken, stadsdelen, sportverenigingen en scholen in de regio Haaglanden. Wij stimuleren en organiseren actief bijscholingen voor onze sportprofessionals, zodat de ondersteuning die wij bieden van hoge kwaliteit is en zo goed mogelijk aansluit bij de hedendaagse wensen van onze doelgroepen.

 

Ook hechten wij veel waarde aan de mening van onze partners. Vandaar dat bijvoorbeeld de scholen en sportverenigingen, maar ook de stadsdelen waar wij actief zijn, minimaal twee keer per jaar een evaluatie ontvangen met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde diensten. Naast de evaluatie worden er ook interviews gehouden om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de ondersteuning. Ook onze professionals zelf evalueren het werk dat zij geleverd hebben. De resultaten van de evaluaties en interviews worden vervolgens geanalyseerd zodat we concrete conclusies kunnen trekken over onze ondersteuning.

Door systematisch de kwaliteit van onze diensten te meten, kunnen wij vaststellen op welke gebieden wij onszelf nog kunnen verbeteren. Mocht u of mocht jij iets vinden van onze kwaliteit, wacht dan vooral geen onderzoek af maar maak het direct bespreekbaar. WSDH is een lerende organisatie en staat altijd open voor feedback.