Over WSDH

Werken aan Sportstad Den Haag

WSDH staat voor Werken aan Sportstad Den Haag. WSDH is dé werkgeversorganisatie voor meer dan 70 sportprofessionals die zich dagelijks bezighouden met sportstimulering in de regio.

Zoals uit onze naam ook blijkt richten wij ons met onze activiteiten op de regio Haaglanden. Momenteel zijn wij hoofdzakelijk actief in de stad van onze roots, Den Haag. Een stad die zich actief inzet voor een samenleving waarin iedereen een leven lang laagdrempelig moet kunnen sporten en bewegen. Onze eigen maatschappelijke ambities sluiten daar naadloos op aan. Vanuit eigen ervaring en passie streven onze professionals ernaar zoveel mogelijk mensen in beweging te brengen. Wij doen dat op meer dan 100 scholen, op meer dan 35 playgrounds in de wijken, op jaarlijks meer dan 125 sportverenigingen en overkoepelend bij kleine- en grootschalige evenementen.

Wij hebben een breed netwerk en werken vanuit de overtuiging dat we onze maatschappelijke en ambitieuze doelen alleen in goede samenwerking met onze partners kunnen realiseren. Bijvoorbeeld met de Krajicek Foundation, de Cruyff Foundation, ROC Mondriaan, de Haagse Hogeschool, vele sportverenigingen, de sportbonden en welzijnsorganisaties.

 

Missie

Wij – de professionals van WSDH – gunnen en bieden iedereen die wil de mogelijkheid om dagelijks plezier te beleven tijdens het sporten en/of bewegen.

Visie

De professionals van WSDH zetten zich actief in om de sport- en beweegdeelname in de regio Haaglanden te vergroten. Dit doen wij door bij te dragen aan de verdere professionalisering van de georganiseerde sport én door het aanbieden van toegankelijk en gevarieerd sportaanbod van goede kwaliteit. Hierdoor kan iedereen die wil dagelijks sporten en/of bewegen, wat bijdraagt aan (talent)ontwikkeling, plezier, gezondheid en geluk.

Team WSDH

Wij werken met een divers samengesteld team en het merendeel van onze medewerkers is opgegroeid in de wijken waarin wij actief zijn. Een aantal van hen heeft zich zelfs van deelnemer aan onze activiteiten tot collega ontwikkeld. Zij zijn een rolmodel in de wijk. Wij zijn trots op onze medewerkers!

Haagse sportverenigingen vormen een belangrijk sociaal fundament in onze samenleving. Wij zetten dan ook nadrukkelijk in op het versterken van die verenigingen. Zo werken sportverenigingen in samenspraak met onze professionals aan actuele thema’s, die zich richten op meer leden en vrijwilligers, een positieve sportcultuur, sterke trainers en coaches en maatschappelijke betrokkenheid. Thema’s die niet los van elkaar kunnen worden gezien.

Ten diepste doen wij ons werk vanuit de overtuiging dat sport en bewegen leidt tot plezier, (talent) ontwikkeling, gezondheid en geluk. Dat gunnen wij iedereen!

Werkgeverschap

WSDH hecht veel waarde aan een goede werkgever zijn waarbij goede arbeidsvoorwaarden de basis vormen voor het personeelsbeleid. Wij zijn aangesloten bij de CAO sport en bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn en we investeren veel in de ontwikkeling van onze medewerkers. Wij streven voortdurend naar een prettige werksfeer die uitgaat van vertrouwen en professionaliteit. Bij alles wat we doen geloven we in de kracht van het team.