Over WSDH

WSDH

WSDH staat voor Werkgever Sportclubs Den Haag. WSDH bestaat sinds 2008 en is dé werkgeversorganisatie voor sportcoördinatoren en buurtsportcoaches in Den Haag. Wij zijn begonnen met veertien medewerkers en zijn inmiddels gegroeid tot een organisatie van ruim tachtig professionals die zich dagelijks bezighouden met sportstimulering in de stad.

Zoals onze naam al suggereert richten wij ons met onze activiteiten op Den Haag. Wij zijn trots op onze mooie en sportieve stad die zich profileert als de stad waarin iedereen een leven lang kan sporten en bewegen. Dat sluit nauw aan bij onze eigen maatschappelijke ambities. Ingegeven vanuit eigen ervaringen en passie streven onze professionals ernaar zoveel mogelijk mensen in beweging te brengen. Wij doen dat met onze buurtsportcoaches en sportcoördinatoren op scholen, in de wijken en op de sportverenigingen.

Wij werken nauw samen met de Krajicek Foundation, de Cruyff Foundation, Mondriaan, de Haagse Hogeschool, vele sportverenigingen, sportbonden, welzijnsorganisaties en de gemeente Den Haag. Veel van onze medewerkers zijn opgegroeid in de wijken waarin wij actief zijn. Ze ontwikkelden zich van deelnemer aan onze activiteiten tot stagiair of scholarshipper en ten slotte tot buurtsportcoach én rolmodel in de wijk. Daar zijn wij trots op!

Haagse sportverenigingen vormen een belangrijk sociaal fundament in onze samenleving. Wij zetten dan ook nadrukkelijk in op het versterken van die verenigingen. Zo werken verenigingen in samenspraak met onze sportcoördinatoren aan een kwaliteitskader, dat zich richt op meer leden en vrijwilligers, op een positieve sportcultuur, een sterk technisch kader en meer maatschappelijke betrokkenheid.

Ten diepste doen wij ons werk vanuit de overtuiging dat sport en bewegen plezier brengt, dat plezier gunnen wij iedereen!

WSDH - Koers

WSDH zit goed in de wedstrijd! Ze vervult haar rol naar tevredenheid van de omgeving en is vanuit organisatie en professionaliteit in staat de competitie aan te gaan met ontwikkelingen in Den Haag, ambities van de verenigingen en wensen vanuit de stad!

Sport is bij ons een doel, maar steeds vaker zien we de maatschappelijke en persoonlijke winst van sport en voelt het tevens als een middel.

Als variant op motto van het Nationale Sportakkoord 2020: sport verenigt Den Haag

WSDH werkt planmatig aan de uitvoering van haar opdrachten en doet dat vanuit 5 pijlers die haar beleid vormgeven. Deze 5 pijlers staan niet los van de ambities in het Nationaal sportakkoord dat de basis vormt voor het Haagse sportbeleid. De professionalisering van het personeel vormt daarbij de rode draad die alles moet verbinden – het belangrijkste uitgangspunt omdat daarmee de kwaliteit op straat, bij verenigingen en in matches bij scholen wordt gerealiseerd en geborgd.

Pijler 1 – Versterken sportaanbieders
Kaderontwikkeling | positieve sportcultuur |ledenwerving, -binding en -behoud | maatschappelijke projecten

Pijler 2 – Streetsport
Laagdrempelig sportaanbod | scholarships |bijdrage leefbaarheid | maatschappelijke partner

Pijler 3 – (Naschools) onderwijsaanbod
Kennismaking sportaanbod DH| Veilig sportklimaat |verbinding onderwijs en vereniging | laagdrempelig

Pijler 4 – Sport- en beroepsonderwijs
Kennisdeling | stagiaires |ontwikkeling curriculum| WSDH-onderwijs-vereniging-werkgelegenheid

Pijler 5 – Evenementen
Ondersteuning sport- en beweegprojecten van & in DH | toegankelijk en laagdrempelig | vergroten zichtbaarheid sporten

Missie

Wij – de professionals van WSDH – gunnen en bieden iedereen die wil de mogelijkheid om dagelijks plezier te beleven tijdens het sporten en/of bewegen.

Visie

De professionals van WSDH zetten zich actief in om de sport- en beweegdeelname in de regio Haaglanden te vergroten. Dit doen wij door bij te dragen aan de verdere professionalisering van de georganiseerde sport én door het aanbieden van toegankelijk en gevarieerd sportaanbod van goede kwaliteit. Hierdoor kan iedereen die wil dagelijks sporten en/of bewegen, wat bijdraagt aan (talent)ontwikkeling, plezier, gezondheid en geluk.

Bureau

WSDH is een platte organisatie. We coördineren met een kleine groep medewerkers de uitvoering en geven leiding aan beleid. De meeste mensen werken buiten – op velden, banen, in baden, op straat of in hallen en zalen. De organisatie is aangesloten bij de WOS, kent een ondernemingsraad en probeert via werkgroepen medewerkers te laten meedenken over personeelsbeleid en beleidskeuzes. Een dynamisch bedrijf dat is gehuisvest op de mooiste sportplek van Den Haag: de sportcampus in het Zuiderpark. Alles ademt hier het stimuleren van bewegen! Boven ons krijgen studenten les, voor ons kantoor oefent de nationale selectie beachvolleybal en de sporthallen worden volop gebruikt voor onderwijs en grote sportevenementen.