Over WSDH

WSDH

De doelstellingen van de Stichting Werkgever Sportclub Den Haag (WSDH) bij haar start in 2009 vormen nog steeds de basis van onze opdracht; de werkgeversorganisatie voor medewerkers die sportverenigingen versterken in Den Haag.

De wijze waarop WSDH die versterking organiseert is in de afgelopen 10 jaar enorm veranderd. Er staat nu een bedrijf dat vanuit haar gemeentelijke opdracht heel Den Haag stimuleert en begeleid op het gebied van sport en bewegen en voortdurend meebeweegt op de (deel)opdrachten vanuit de gemeente, de ontwikkelingen bij verenigingen, sport in de wijk, stedelijke evenementen en in het duurzaam verbinden van het sport en beroepsonderwijs met de praktijk.

Deelnemers worden stagiaires en later werknemer. Verenigingen ontwikkelen een kader, krijgen plots meer leden en worden een voorbeeld voor anderen. Playgrounds worden drukbezocht omdat sportleiders en buurtsportcoaches zorgen voor kwaliteit; sportiviteit en veiligheid!

WSDH - Koers

WSDH zit goed in de wedstrijd! Ze vervult haar rol naar tevredenheid van de omgeving en is vanuit organisatie en professionaliteit in staat de competitie aan te gaan met ontwikkelingen in Den Haag, ambities van de verenigingen en wensen vanuit de stad!

Sport is bij ons een doel, maar steeds vaker zien we de maatschappelijke en persoonlijke winst van sport en voelt het tevens als een middel.

Als variant op motto van het Nationale Sportakkoord 2020: sport verenigt Den Haag

WSDH werkt planmatig aan de uitvoering van haar opdrachten en doet dat vanuit 5 pijlers die haar beleid vormgeven. Deze 5 pijlers staan niet los van de ambities in het Nationaal sportakkoord dat de basis vormt voor het Haagse sportbeleid. De professionalisering van het personeel vormt daarbij de rode draad die alles moet verbinden – het belangrijkste uitgangspunt omdat daarmee de kwaliteit op straat, bij verenigingen en in matches bij scholen wordt gerealiseerd en geborgd.

Pijler 1 – versterken sportaanbieders
Kaderontwikkeling | sportieve sportcultuur |ledenwerving en -behoud| maatschappelijke projecten

Pijler 2 – sport in de wijk
Laagdrempelig sportaanbod | scolarships |bijdrage leefbaarheid | maatschappelijke partner

Pijler 3 – (naschools) onderwijsaanbod
Kennismaking sportaanbod DH| Veilig sportklimaat |verbinding onderwijs en vereniging | laagdrempelig

Pijler 4 – Sport- en beroepsonderwijs
Kennisdeling | stagiaires |ontwikkeling curriculum| WSDH-onderwijs-vereniging-werkgelegenheid

Pijler 5 – evenementen
Ondersteuning sport- en beweegprojecten van & in DH | toegankelijk en laagdrempelig | vergroten zichtbaarheid sporten

Missie

Wij – de medewerkers van WSDH – zijn de sportprofessionals voor de pleinen en buurten in Den Haag, haar sportverenigingen en het onderwijs in de stad, die elke Hagenaar inspireert om te sporten en te bewegen!

Visie

WSDH draagt actief bij aan het vergroten van de duurzame sport- en beweegdeelname in Den Haag, door haar professionaliteit, kwaliteit en ervaring integraal in te zetten. Zo ontstaat een gevarieerd aanbod van sport- en beweegactiviteiten en een sportinfrastructuur die alle Hagenaars de gelegenheid biedt om te sporten en bewegen. Het geheel van activiteiten draagt bij een positieve en gezonde leefstijl.

Bureau

WSDH is een platte organisatie. We coördineren met een kleine groep medewerkers de uitvoering en geven leiding aan beleid. De meeste mensen werken buiten – op velden, banen, in baden, op straat of in hallen en zalen. De organisatie is aangesloten bij de WOS, kent een ondernemingsraad en probeert via werkgroepen medewerkers te laten meedenken over personeelsbeleid en beleidskeuzes. Een dynamisch bedrijf dat is gehuisvest op de mooiste sportplek van Den Haag: de sportcampus in het Zuiderpark. Alles ademt hier het stimuleren van bewegen! Boven ons krijgen studenten les, voor ons kantoor oefent de nationale selectie beachvolleybal en de sporthallen worden volop gebruikt voor onderwijs en grote sportevenementen.

Samenwerkingspartners