Verklaring Omtrent het Gedrag

Waarom een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?

Het is belangrijk dat vrijwilligers die met kwetsbare mensen (bijvoorbeeld minderjarigen en mensen met een beperking) werken een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Een VOG wordt afgegeven aan mensen die geen strafbare feiten hebben gepleegd die hun (vrijwilligers)werk in de weg staan. Door een VOG aan te vragen voor vrijwilligers, geeft uw sportvereniging het duidelijke signaal af dat (sociale) veiligheid op de sportvereniging centraal staat. Zo wordt de kans op grensoverschrijdend gedrag en incidenten op uw sportvereniging verminderd.

Om inzicht te geven in hoe een sportvereniging het VOG beleid kan inregelen, hebben we Sandra Vink van de Haagsche Hockeyvereniging HDM geïnterviewd. In dit interview vertelt Sandra onder andere waarom het aanvragen van een VOG zo belangrijk is. Ook geeft zij praktische tips om het VOG-beleid in te regelen.

Lees het interview met Sandra Vink over het VOG-beleid bij HDM

 

 

 

Hoe kan ik een VOG aanvragen?

Via de Regeling Gratis VOG kunnen sportverenigingen een VOG aanvragen voor vrijwilligers. Om hieraan toegelaten te worden dient uw sportvereniging een actief preventie- en integriteitsbeleid te hebben en dit te kunnen aantonen. Zo laat uw sportvereniging zien actief bezig te zijn met de (sociale) veiligheid.

Dit doe je door te voldoen aan drie criteria:

1. Uw sportvereniging heeft een aannamebeleid voor vrijwilligers. Door bijvoorbeeld een kennismakingsgesprek te houden en referenties te checken zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder worden afgeschrikt.

2. Uw sportvereniging heeft gedragsregels voor trainers/coaches/begeleiders. Hierdoor wordt de kans op ongewenst gedrag verkleind.

3. Uw sportvereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon. Zo is er een luisterend oor voor iemand die diens verhaal kwijt wil.

Heeft uw sportvereniging het bovenstaande op orde? Dan kunt uw vereniging zich aanmelden voor de Regeling Gratis VOG.

Meld uw sportvereniging aan voor de Regeling Gratis VOG

Ondersteuning van WSDH

WSDH informeert en adviseert sportverenigingen over het aanvragen van een VOG. Zo bieden wij ondersteuning bij de toelating tot de Regeling Gratis VOG en het implementeren van het VOG beleid. Daarnaast hebben we een handleiding opgesteld voor het aanvragen van een VOG:

Vraag de handleiding gratis VOG aan

Contact

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met onze coördinator positieve sportcultuur, Keeley Heijdeman.

 

 

Meer lezen

Ga door naar het volgende onderwerp binnen positieve sportcultuur of bekijk een van de overige onderwerpen.

Volgende pagina: Pedagogisch sportklimaat