Verklaring Omtrent het Gedrag

Waarom een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?

Een VOG wordt afgegeven aan mensen die geen strafbare feiten hebben gepleegd die hun werk in de weg staan. Voor het vervullen van veel functies buiten de sport is het aanvragen van een VOG al een verplichting. Om de kans op grensoverschrijdend gedrag en incidenten op sportverenigingen te verminderen, stimuleert WSDH sportverenigingen om het aanvragen van een VOG voor haar vrijwilligers verplicht te stellen. Door een VOG verplicht te stellen voor vrijwilligers, geef je als sportvereniging het duidelijke signaal af dat veiligheid op de sportvereniging centraal staat. Neem de doelgroep voor wie een VOG wordt aangevraagd mee bij de implementatie van dit beleid zodat er draagvlak ontstaat. Op deze manier beseffen vrijwilligers dat zij bijdragen aan een veilig sportklimaat.

Hoe kan ik een VOG aanvragen?

Als sportvereniging kun je een gratis VOG aanvragen voor vrijwilligers vanaf 18 jaar. Je hebt een grote kans op goedkeuring van de aanvraag als je twee van de volgende drie criteria hebt geregeld op jouw sportvereniging: een gedragscode, een goed beschreven aannamebeleid en een vertrouwenscontactpersoon. In het filmpje hiernaast wordt duidelijk uitgelegd waarom het belangrijk is om een VOG aan te vragen en hoe je dit kunt doen.

Als er geen bezwaren zijn, wordt een VOG afgegeven. Wordt de VOG aanvraag afgekeurd? Bekijk wat je kunt doen in het document van Centrum Veilige Sport Nederland.

Contact

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met onze coördinator positieve sportcultuur, Folkert Steen.

 

 

Meer lezen

Ga door naar het volgende onderwerp binnen positieve sportcultuur of bekijk een van de overige onderwerpen.

Volgende pagina: Pedagogisch sportklimaat