Verklaring Omtrent het Gedrag

Waarom een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?

Een VOG wordt afgegeven aan mensen die geen strafbare feiten hebben gepleegd die hun (vrijwilligers)werk in de weg staan. Voor het vervullen van veel functies buiten de sport is het aanvragen van een VOG al een verplichting. Om de kans op grensoverschrijdend gedrag en incidenten op sportverenigingen te verminderen, stimuleert WSDH sportverenigingen om het aanvragen van een VOG voor haar vrijwilligers verplicht te stellen. Door een VOG verplicht te stellen voor vrijwilligers, geef je als sportvereniging het duidelijke signaal af dat veiligheid op de sportvereniging centraal staat. Neem de doelgroep voor wie een VOG wordt aangevraagd mee bij de implementatie van dit beleid zodat er draagvlak ontstaat. Op deze manier beseffen vrijwilligers dat zij bijdragen aan een veilig sportklimaat.

 

 

 

Hoe kan ik een VOG aanvragen?

Als sportvereniging kun je een gratis VOG aanvragen voor vrijwilligers vanaf 18 jaar. In het filmpje hierboven wordt duidelijk uitgelegd waarom het belangrijk is om een VOG aan te vragen en hoe je dit kunt doen. Ook kun je onze handleiding voor het aanvragen van gratis VOG’s bekijken. Je hebt een grote kans op goedkeuring van de aanvraag als je twee van de volgende drie criteria hebt geregeld op jouw sportvereniging:

1. Je hebt een actief en gedegen preventiebeleid en maakt gebruik van een gedragscode voor vrijwilligers. Deze moet je kunnen aantonen bij de aanvraag. Heb je dit nog niet en heb je hier hulp bij nodig? Je kunt altijd contact opnemen met vog@nocnsf.nl, zij kunnen je gratis ondersteunen bij het ontwikkelen van een preventiebeleid.

2. Een goed aannamebeleid. Hoe neem jij vrijwilligers aan en hoe check jij hen van tevoren?

3. Er is een vertrouwenscontactpersoon op de sportvereniging. Nog geen vertrouwenscontactpersoon? Bekijk de pagina in de link voor meer informatie.

Heb je bovenstaande op orde? Dan kun je jouw vereniging aanmelden voor gratis VOG’s. Hieronder wordt duidelijk uitgelegd hoe de aanvraag werkt:

Jouw vereniging aanmelden voor gratis VOG's

Is je aanvraag goedgekeurd? Dan kun je de VOG voor je vrijwilligers aanvragen. Hierbij vraag je een VOG aan op algemene screeningsprofielen. Je focust je hierbij op werken met kinderen (screeningsprofiel 84) en mogelijk op werken met mensen met een verstandelijk beperking (screeningsprofiel 85). Daarnaast kun je een aanvraag doen voor omgaan met gevoelige informatie (screeningsprofiel 12) of omgaan met financiën (screeningsprofiel 21 en 22).

Als er geen bezwaren zijn, wordt een VOG afgegeven. Wordt de VOG aanvraag afgekeurd? Bekijk wat je kunt doen in het document van Centrum Veilige Sport Nederland. Voor vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag kun je ook altijd contact met ons opnemen.

Ondersteuning van WSDH

De sportpedagogen van WSDH informeren en adviseren sportverenigingen over de regels rondom een VOG. Daarnaast kunnen wij hulp bieden bij het aanvragen van de gratis VOG. Om sportverenigingen te ondersteunen, hebben we een handleiding opgesteld bij het aanvragen van een VOG:

Handleiding aanvragen gratis VOG

Praktijkvoorbeeld Haagsche Hockeyvereniging HDM

Wij hebben Sandra Vink (vrijwilliger bij HDM) geïnterviewd om te vragen hoe het VOG-beleid binnen HDM is ingeregeld. In dit interview vertelt Sandra onder andere waarom het aanvragen van een VOG zo belangrijk is. Ook geeft zij praktische tips om het VOG-beleid in te regelen.

Nieuwsgierig naar het interview?

Lees het interview met Sandra Vink over het VOG-beleid bij HDM

Contact

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met onze coördinator positieve sportcultuur, Keeley Heijdeman.

 

 

Meer lezen

Ga door naar het volgende onderwerp binnen positieve sportcultuur of bekijk een van de overige onderwerpen.

Volgende pagina: Pedagogisch sportklimaat