Vertrouwenscontactpersoon

Waarom een vertrouwenscontactpersoon?

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is jammer genoeg nooit volledig te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat elke sportvereniging een vertrouwenscontactpersoon heeft. De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt op de sportvereniging voor iedereen die te maken krijgt met (vermoedens van) pesten, discriminatie en seksuele intimidatie.

Iedereen op de sportvereniging die advies nodig heeft kan terecht bij een vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor en begeleidt (indien nodig en gewenst) naar de juiste instanties. Inhoudelijk behandelt een vertrouwenscontactpersoon geen incidenten.

 

Hoe word je vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenscontactpersoon krijgt te maken met persoonlijke en vertrouwelijke informatie en vervult daarmee een kwetsbare functie. Het is daarom belangrijk dat de vertrouwenscontactpersoon hier goed mee kan omgaan. Een vertrouwenscontactpersoon dient toegankelijk en betrouwbaar te zijn. Verder is het belangrijk dat de vertrouwenscontactpersoon beschikt over empathie en verantwoordelijkheidsgevoel, kan omgaan met emoties, goed kan luisteren en het probleem helder kan krijgen. Daarnaast voldoet een vertrouwenscontactpersoon aan de volgende voorwaarden:

  • Minimaal 25 jaar oud;
  • Minimaal hbo-denkniveau;
  • Vervult geen bestuursfunctie

Het is niet erg als een vertrouwenscontactpersoon geen of weinig ervaring heeft in een soortgelijke rol. Wel is het belangrijk dat je goed weet hoe je deze positie kunt invullen en wat er van je verwacht wordt. Vandaar dat de scholing vertrouwenscontactpersoon moet worden gevolgd. Deze opleiding bestaat uit een voorbereidende online module en één of twee (online) bijeenkomsten. Via WSDH kan deze scholing gratis worden gevolgd.

Geïnteresseerd in de scholing vertrouwenscontactpersoon?

Ondersteuning van WSDH

WSDH biedt sportverenigingen ondersteuning bij het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. Zo helpen wij vertrouwenscontactpersonen bij het zo goed mogelijk invullen van hun rol. Hierbij kun je denken aan de bekendheid en zichtbaarheid op de sportvereniging. Verder kan een vertrouwenscontactpersoon WSDH vragen om te ondersteunen bij een structureel probleem, bijvoorbeeld om pesten tegen te gaan.

Om nieuwe vertrouwenscontactpersonen op te leiden, organiseert WSDH meerdere malen per jaar de gratis scholing vertrouwenscontactpersoon. Voor vertrouwenscontactpersonen die deze opleiding al gevolgd hebben, heeft WSDH een community voor Haagse vertrouwenscontactpersonen opgericht. Zo kunnen de Haagse vertrouwenscontactpersonen ervaringen uitwisselen en van elkaar leren

 

Contact

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met ons team positieve sportcultuur.

 

 

Meer lezen

Ga door naar het volgende onderwerp binnen positieve sportcultuur of bekijk een van de overige onderwerpen.

Volgende pagina: Verklaring Omtrent het Gedrag