Vertrouwenscontactpersoon

Waarom een vertrouwenscontactpersoon?

Grensoverschrijdend gedrag in de sport kun je jammer genoeg nooit volledig voorkomen. Daarom is het belangrijk dat elke sportvereniging een vertrouwenscontactpersoon heeft. De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt op de sportvereniging voor iedereen die te maken krijgt met (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag. Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zijn (online) pesten, discriminatie en seksuele intimidatie.

Iedereen op de sportvereniging advies nodig heeft kan terecht bij een vertrouwenscontactpersoon. De persoon biedt een luisterend oor en begeleidt (indien nodig en gewenst) naar de juiste instanties. Inhoudelijk behandelt een vertrouwenscontactpersoon geen incidenten.

 

 

Hoe word je vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenscontactpersoon krijgt te maken met persoonlijke en vertrouwelijke informatie en vervult daarmee een kwetsbare functie. Het is daarom belangrijk dat de persoon voldoet aan de volgende minimale eisen:

  • Minimaal 25 jaar oud
  • Minimaal hbo-denkniveau
  • Onafhankelijk: mag geen bestuursfunctie vervullen

Het is niet erg als een vertrouwenscontactpersoon geen tot weinig ervaring heeft in een soortgelijke rol. Hiervoor kan de opleiding tot vertrouwenscontactpersoon worden gevolgd. Deze opleiding bestaat uit een voorbereidende online module en één of twee (online) bijeenkomsten. De opleiding kan gratis worden aangevraagd via sportsupport@denhaag.

 

Ondersteuning van WSDH

De sportpedagogen van WSDH informeren sportverenigingen over de regels omtrent een vertrouwenscontactpersoon. Daarnaast helpen wij bij het opstellen van het beleid rondom de vertrouwenscontactpersoon. Hierbij kun je denken aan vragen zoals: Wat is de taak van een vertrouwenscontactpersoon? Wat doe je bij een melding? Verder kan een vertrouwenscontactpersoon WSDH vragen om te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het structureel tegengaan van pesten of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag.

 

Contact

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met onze coördinator positieve sportcultuur, Keeley Heijdeman.

 

 

Meer lezen

Ga door naar het volgende onderwerp binnen positieve sportcultuur of bekijk een van de overige onderwerpen.

Volgende pagina: Verklaring Omtrent het Gedrag