Vrijwilligersbeleid

Ondersteuning bij vrijwilligersbeleid

Een goed vrijwilligersbeleid maakt een sportvereniging minder kwetsbaar. Veel sportverenigingen in Den Haag erkennen problemen te hebben ten aanzien van vrijwilligers. Vaak mist er een duidelijke functieomschrijving of schiet de begeleiding van vrijwilligers erbij in. Daarnaast gebeurt het belonen en het uitspreken van de waardering vaak niet structureel.   

 

Bij de verenigingen bestaat de behoefte aan een goed georganiseerd en gestructureerd vrijwilligersbeleid. WSDH kan ondersteuning bieden aan alle sportverenigingen in Den Haag bij het creëren van een georganiseerd en gestructureerd vrijwilligersbeleid.  De meeste sportverenigingen zijn vrijwilligersorganisaties. Leden spelen een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de vereniging. Zij staan als lid aan de basis van het vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers vormen het bestuur en zijn de beleidsbepalers en uitvoerders.  
 
Regelmatig ervaren sportverenigingen een aantal knelpunten op het gebied van vrijwilligersbeleid. Onderdelen die kunnen worden verstaan onder vrijwilligersbeleid, zijn: 

  • Nieuwe initiatieven voor de motivatie en werving van vrijwilligers
  • Het vergroten van de betrokkenheid m.b.t. de vrijwilligerstaken
  • Ondersteuning en stimulering van vrijwilligers tijdens hun taken
  • Aandacht voor het schrijven en uitvoeren van een vrijwilligersbeleid 

Vragen?

Om het vrijwilligersbeleid goed binnen een sportvereniging te kunnen verankeren, kunnen sportcoördinatoren van WSDH hierbij ondersteunen. Voor vragen kun je contact opnemen met info@swsdh.nl.

 

Handige links

  • NOC*NSF

Benieuwd naar wat er wel en niet mogelijk is binnen de grenzen van vrijwilligerswerk? Op de website van NOC*NSF staat informatie over wat wel en niet mag van de Rijksoverheid, belastingdienst en andere instanties, als het gaat om vrijwilligerswerk. Bekijk de regels m.b.t. vrijwilligers.

  • Taakie 

Taakie is de digitale assistent vrijwilligerszaken, die het werven van vrijwilligers leuker en makkelijker maakt. Simpel en snel iemand vinden voor een taak of functie binnen de club is niet langer een vervelende uitdaging! 

  • Format van de gemeente Den Haag 

De gemeente Den Haag heeft een standaard invulformat vrijwilligersbeleid ontworpen. De sportcoördinator kan helpen en begeleiden bij de invulling van dit vrijwilligersbeleid. 

  • Meer vrijwilligers in kortere tijd  

In het 4e kwartaal start het traject Meer vrijwilligers in korte tijd’ aan. Dit is een succesvolle landelijke methodiek voor de werving van vrijwilligers binnen je vereniging. Het doel van deze methodiek is dat (sport)verenigingsleden die nog niet vrijwillig actief zijn, dat wel worden. 

Blijf op de hoogte!

Ontvang maandelijks een update over het laatste nieuws van WSDH.

Ik wil updates ontvangen

Andere thema's

Ledenwerving en -binding

Sportverenigingen versterken de Haagse samenleving op veel manieren. Het werven van nieuwe leden en het binden en behouden van bestaande leden is essentieel. Ontdek hoe WSDH uw sportorganisatie kan ondersteunen op het gebied van ledenwerving, binding en behoud.

 

Ledenwerving en -binding

Positieve sportcultuur

WSDH stimuleert een positieve sportcultuur bij alle sportverenigingen in Den Haag zodat mensen zich op een veilige en plezierige manier middels sport kunnen ontwikkelen. Ook worden hierdoor incidenten zoveel mogelijk voorkomen of op een juiste manier afgehandeld. Om dit te bereiken biedt WSDH ondersteuning op basis van verschillende onderwerpen binnen een positieve sportcultuur.

Positieve sportcultuur
Terug naar de kennisbank