Vrijwilligersbeleid

Ondersteuning bij vrijwilligersbeleid

Een goed vrijwilligersbeleid maakt een sportvereniging minder kwetsbaar. Veel sportverenigingen in Den Haag erkennen problemen te hebben ten aanzien van vrijwilligers. Vaak mist er een duidelijke functieomschrijving of schiet de begeleiding van vrijwilligers erbij in. Daarnaast gebeurt het belonen en het uitspreken van de waardering vaak niet structureel.   

 

Bij de verenigingen bestaat de behoefte aan een goed georganiseerd en gestructureerd vrijwilligersbeleid. WSDH kan ondersteuning bieden aan alle sportverenigingen in Den Haag bij het creëren van een georganiseerd en gestructureerd vrijwilligersbeleid.  De meeste sportverenigingen zijn vrijwilligersorganisaties. Leden spelen een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de vereniging. Zij staan als lid aan de basis van het vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers vormen het bestuur en zijn de beleidsbepalers en uitvoerders.  
 
Regelmatig ervaren sportverenigingen een aantal knelpunten op het gebied van vrijwilligersbeleid. Onderdelen die kunnen worden verstaan onder vrijwilligersbeleid, zijn: 

  • Nieuwe initiatieven voor de motivatie en werving van vrijwilligers
  • Het vergroten van de betrokkenheid m.b.t. de vrijwilligerstaken
  • Ondersteuning en stimulering van vrijwilligers tijdens hun taken
  • Aandacht voor het schrijven en uitvoeren van een vrijwilligersbeleid 

Invulformat beleidsplan vrijwilligers

Download het invulformat beleidsplan vrijwilligers

Vragen?

Om het vrijwilligersbeleid goed binnen een sportvereniging te kunnen verankeren, kunnen sportcoördinatoren van WSDH hierbij ondersteunen. Voor vragen kun je contact opnemen met info@swsdh.nl.

Blijf op de hoogte!

Ontvang maandelijks een update over het laatste nieuws van WSDH.

Ik wil updates ontvangen

Andere thema's

Ledenwerving en -binding

Sportverenigingen versterken de Haagse samenleving op veel manieren. Het werven van nieuwe leden en het binden en behouden van bestaande leden is essentieel. Ontdek hoe WSDH uw sportorganisatie kan ondersteunen op het gebied van ledenwerving, binding en behoud.

 

Ledenwerving en -binding

Positieve sportcultuur

WSDH stimuleert een positieve sportcultuur bij alle sportverenigingen in Den Haag zodat mensen zich op een veilige en plezierige manier middels sport kunnen ontwikkelen. Ook worden hierdoor incidenten zoveel mogelijk voorkomen of op een juiste manier afgehandeld. Om dit te bereiken biedt WSDH ondersteuning op basis van verschillende onderwerpen binnen een positieve sportcultuur.

Positieve sportcultuur

Open club

Een sportvereniging kan zo veel méér zijn dan alleen een sportvereniging. Sportverenigingen staan midden in de maatschappij en spelen daardoor een belangrijke rol in hun omgeving. Door verbinding en samenwerking te zoeken ontstaan er nieuwe kansen en mogelijkheden voor alle betrokken partijen.

 

Open club

(Vrijwillig) kader

Het (vrijwillig) kader is er voor voor de dagelijkse gang van zaken, de wekelijkse trainingen, ze geven handen en voeten aan het beleid en zijn (vaak) het aanspreekpunt voor sporters en andere leden bij de vereniging. Zij hebben dan ook veruit het meeste contact met de leden. Dit laat zien dat het (vrijwillig) kader een belangrijke rol vervult in het reilen en zeilen binnen de vereniging.

 

Kader
Terug naar de kennisbank