Aanvraag sportcoördinator

Hoe vraagt u een sportcoördinator aan?

Elke Haagse sportvereniging kan een aanvraag doen voor de inzet van een sportcoördinator (SC). Om dit proces inzichtelijk te maken heeft WSDH een handleiding gemaakt. In de handleiding worden tips meegegeven die het proces tot aanvraag versnelt en kansrijker maakt. Want let wel, er is een beperkt aantal sportcoördinatoren en een groot aantal verenigingen. WSDH besluit in samenspraak met de afdeling verenigingsondersteuning van de gemeente Den Haag welke verenigingen wel in aanmerking komen voor een SC en welke niet.

Tips

  • Voordat u een SC aanvraagt dient u goed te bedenken waarvoor u een SC zou willen inzetten en welke resultaten de club daarvan verwacht.
  • De focus van een SC richt zich op de volgende pijlers: leden (werving en behoud), ontwikkeling van het technisch kader (zoals begeleiding en opleiding), vrijwilligersbeleid en maatschappelijk activiteiten. Zie onze website voor meer informatie over de mogelijkheden van onze medewerkers. Hulpvragen die hier niet onder vallen dienen te worden besproken met de sportconsulent van de afdeling verenigingsondersteuning van de gemeente Den Haag. Op de website van de gemeente Den Haag vindt u welke sportconsulent uw aanspreekpunt is.
  • Een SC wordt ingezet op projecten die van tijdelijk aard zijn. Het is belangrijk dat helder is welke projecten er op de vereniging uitgevoerd moeten worden, waaruit de inzet van een SC zou moeten bestaan en welke periode u in gedachte heeft.
  • Een SC werkt altijd samen met de vrijwilligers van de vereniging binnen dergelijke projecten. Uiteindelijk wordt het project ook weer overgedragen aan die vrijwilligers. Het is belangrijk om te weten welke rol de vrijwilligers (of andere verantwoordelijke personen) van de verenigingen hebben in de projecten waarmee een SC aan de slag zou moeten.

Aanvullende informatie
Sportcoördinatoren kunnen stedelijk actief zijn, dat wil zeggen; bij meerdere verenigingen tegelijk actief zijn. Op deze manier worden centrale vraagstukken stedelijk opgepakt en wordt de samenwerking tussen de verenigingen onderling versterkt. Leren van elkaars sterke punten en kennisdeling staat daarbij centraal.

De door SC opgeleverde algemene documenten worden altijd beschikbaar gesteld voor andere verenigingen, vanzelfsprekend zonder daarbij verenigingsgevoelige informatie openbaar te maken.

Stappenplan aanvraag sportcoördinator 2022
WSDH bereidt zich momenteel voor op de projectaanvraag voor 2022. Indien u in het verleden een sportcoördinator uitgeleend heeft gekregen, wordt u automatisch meegenomen in de projectaanvraag voor 2022. Omstreeks 15 september 2021 ontvangt de club dan de uitnodiging om uw aanvraag online in te dienen.

Indien uw vereniging nog geen gebruik heeft gemaakt van een sportcoördinator in het verleden, dient u deze interesse kenbaar te maken via het onderstaande contactformulier. WSDH bespreekt uw interesse met de sportconsulenten van de gemeente Den Haag. Indien er overeenstemming is bereikt over de potentiële inzet, krijgt u ook de uitnodiging voor het indienen van een projectaanvraag voor de inzet van een sportcoördinator voor 2022.

Contactformulier aanvraag sportcoördinator

 

Naam contactpersoon van de sportvereniging(Required)