Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag in de sport

“Grensoverschrijdend gedrag komt op onze sportvereniging niet voor!” Dit is een zin die wij regelmatig te horen krijgen. Maar wist je dat pesten, discrimineren en intimidatie ook vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn? Grensoverschrijdend gedrag is niet altijd even makkelijk te herkennen. Vandaar dat wij onderzoek deden naar de definitie en het volgende artikel schreven over het grijze gebied van grensoverschrijdend gedrag.

Uit het onderzoek ‘Grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse sport’ van NOC*NSF blijkt dat grensoverschrijdend gedrag in de sport regelmatig plaatsvindt. Bijna 72% van de mensen die aan sport hebben gedaan en nu tussen de 18-50 jaar zijn hebben in hun jeugd tijdens het sporten minimaal eenmaal grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Dit betreft alle vormen van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast blijkt dat grensoverschrijdend gedrag wordt vertoond kan worden door vrijwel iedereen in de sport, dus zowel medespelers, trainers en coaches, technische staf als bestuursleden.

 

 

 

 

Melding maken van grensoverschrijdend gedrag

Als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag tijdens het sporten, kun je daar een melding van maken. Dat kan via de vertrouwenscontactpersoon op de sportvereniging, via het bestuur van de sportvereniging, via de sportbond of rechtstreeks bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag kun je contact opnemen met het Centrum Veilige Sport Nederland: (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag melden.

Op de website van Centrum Veilige Sport Nederland is meer informatie te vinden over grensoverschrijdend gedrag in de sport en over de meldplicht bij seksueel grensoverschrijdend gedrag voor het bestuur van een sportvereniging. WSDH kan helpen om het thema grensoverschrijdend gedrag op een sportvereniging bespreekbaar te maken. Let op: Er kunnen geen officiële meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij WSDH worden gedaan.

(Vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag melden

Omgaan met ongewenste situaties & preventief handelen

In deze aflevering van de podcast Start2Talk vertelt Folkert Steen (voorheen coördinator positieve sportcultuur) samen met Maaike Pekelharing hoe je moet handelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag en welke preventieve maatregelen je als vereniging kunt nemen. Een aantal kleine acties kunnen al van grote invloed zijn op het voorkomen van ongewenste situaties binnen jouw club. Luister de podcast hieronder:

Ondersteuning van WSDH

De sportpedagogen van de WSDH ondersteunen sportverenigingen bij het tegengaan van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dit doen zij door het geven van (online) workshops, het beantwoorden van vragen en advies op maat. Het doel van de workshops is om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken en tegen te gaan. Tijdens de workshops komt naar voren wat grensoverschrijdend gedrag is, hoe vaak het voorkomt, hoe je het kunt herkennen en voorkomen en wat je doet bij een melding of signalering. Verder gaan we met elkaar het gesprek aan en geven we praktische tips.

Contact

Wil jij met jouw sportvereniging aan de slag met het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag? Neem dan contact op met Keeley Heijdeman, coördinator positieve sportcultuur bij WSDH.

 

 

Meer lezen

Ga door naar het volgende onderwerp binnen positieve sportcultuur of bekijk een van de overige onderwerpen.

Volgende pagina: Respect en inclusie