Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag in de sport

Grensoverschrijdend gedrag in de sport vindt regelmatig plaats. Het NOC*NSF publiceerde in november 2020 het onderzoek ‘Grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse sport’. Uit dit onderzoek blijkt dat bijna 72% van de mensen die aan sport hebben gedaan en nu tussen de 18-50 jaar zijn, in hun jeugd tijdens het sporten minimaal eenmaal grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt. Van deze mensen gaf ruim 35% aan in hun jeugd matig of ernstig emotioneel grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt, ruim 13% gaf aan matig of ernstig lichamelijk grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt en bijna 8% gaf aan te maken te hebben gehad met matig of ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 

Wat kun je doen?

Als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag tijdens het sporten, kun je daar een melding van maken. Dat kan via de vertrouwenscontactpersoon op de sportvereniging, via het bestuur van de sportvereniging, via de sportbond of rechtstreeks bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

Op de website van Centrum Veilige Sport Nederland is meer informatie te vinden over grensoverschrijdend gedrag in de sport en over de meldplicht voor het bestuur van een sportvereniging. WSDH kan sportverenigingen ondersteunen bij het bespreken van een incident of het meedenken over structurele veranderingen op de sportvereniging om incidenten in de toekomst te voorkomen. Let op: de ondersteuning vanuit WSDH is altijd aanvullend. Er kunnen geen officiële meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij WSDH worden gedaan.

(Vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag melden

Contact

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met onze coördinator positieve sportcultuur, Folkert Steen.

 

 

Meer lezen

Ga door naar het volgende onderwerp binnen positieve sportcultuur of bekijk een van de overige onderwerpen.

Volgende pagina: Respect en inclusie