Praktijkvoorbeeld: veilig vallen bij Skatepark Sweatshop

Open Club

Praktijkvoorbeeld: Schoolvoetbaltoernooi bij HVV Laakkwartier

Open Club

Praktijkvoorbeeld: maatschappelijke beweegactiviteiten bij GHV/Groene Hart

Open club

Praktijkvoorbeeld: basisschoolkinderen ontdekken nieuwe sporten bij KVS

Open club

Wat is Open club?

Sportverenigingen staan midden in de maatschappij en spelen daardoor een belangrijke rol in hun omgeving. Naast de positieve effecten die sportverenigingen teweeg brengen door sport en bewegen, heeft een sportvereniging ook een maatschappelijke functie. Een sportvereniging kan door diens maatschappelijke functie meer opleveren dan beweging en sportplezier. Zoals het motto van NOC*NSF luidt: “We winnen veel met sport.”

De maatschappelijke functie van sportverenigingen wordt steeds belangrijker. Er wordt steeds meer gerealiseerd dat de sport en sportvereniging kan worden benut om bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan gezondheid, sociale verbinding en (talent)ontwikkeling. Door Open club kunnen sportverenigingen hun maatschappelijke rol vergroten. Een sportvereniging kan zo veel méér zijn dan alleen een sportvereniging. Zo kunnen deze worden ingezet voor het onderwijs, naschoolse opvang en de buurt.

Voor meer informatie over Open club, bekijk de infographic:

Infographic Open club

 

 

Waarom Open club?

Waar sportverenigingen voorheen alleen op de kernactiviteit (de sport) gericht waren, hebben veel sportverenigingen tegenwoordig ambities op zowel sportief als maatschappelijk vlak. Door in te spelen op de wensen en behoeften vanuit de buurt vervullen sportverenigingen een belangrijke rol in de buurt. Daarnaast heeft dit meerwaarde voor de sportvereniging: zij ontdekken nieuwe manieren om mensen aan zich te binden.

Sport speelt hierin een belangrijke rol en is het beginpunt: het draait immers om de sport. Een sportvereniging kan anderzijds groter en sterker worden als er breder gekeken wordt dan alleen de sport. Door verbinding en samenwerking te zoeken ontstaan er nieuwe kansen en mogelijkheden voor alle betrokken partijen. Zo kan dit bijvoorbeeld de sportvereniging verrijken door het aantrekken van nieuwe samenwerkingspartners, leden, vrijwilligers of financieringsbronnen.

Ondersteuning bij Open club

WSDH stimuleert sportvereniging om hun maatschappelijke rol te vergroten. Door het leggen van duurzame verbindingen met wijkpartners kunnen gezamenlijk nieuwe sport- en beweeginitiatieven worden gerealiseerd. WSDH kan uw sportvereniging hierin op de volgende thema’s ondersteunen:

  • Het aanbieden van sportactiviteiten (de eigen kernactiviteit) naast het reguliere aanbod
    • Clinics en toernooien in de buurt en op scholen
    • Aanbod voor speciale doelgroepen, zoals aangepast sporten of ouderen
  • Het multifunctioneel gebruiken van de accommodatie, bijvoorbeeld door het verhuren van de accommodatie
    • Samenwerking met organisaties uit de buurt en omgeving
  • Het aanbieden van extra of anders verenigingsaanbod naast de kernactiviteit, zoals een andere (sport) activiteit
  • Het opzetten van een beleidsplan omtrent Open club

Voor vragen over Open club en de ondersteuning vanuit WSDH kunt u contact opnemen via info@swsdh.nl.

Blijf op de hoogte!

Ontvang maandelijks een update over het laatste nieuws van WSDH.

Ik wil updates ontvangen

Andere thema's

Ledenwerving en -binding

Sportverenigingen versterken de Haagse samenleving op veel manieren. Het werven van nieuwe leden en het binden en behouden van bestaande leden is essentieel. Ontdek hoe WSDH uw sportorganisatie kan ondersteunen op het gebied van ledenwerving, binding en behoud.

 

Ledenwerving en -binding

Vrijwilligersbeleid

De meeste sportverenigingen zijn vrijwilligersorganisaties. Leden spelen een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de vereniging. Een goed vrijwilligersbeleid maakt een sportvereniging minder kwetsbaar. WSDH kan ondersteuning bieden aan alle sportverenigingen in Den Haag bij het creëren van een georganiseerd en gestructureerd vrijwilligersbeleid.  

 

Vrijwilligersbeleid

Positieve sportcultuur

WSDH stimuleert een positieve sportcultuur bij alle sportverenigingen in Den Haag zodat mensen zich op een veilige en plezierige manier middels sport kunnen ontwikkelen. Ook worden hierdoor incidenten zoveel mogelijk voorkomen of op een juiste manier afgehandeld. Om dit te bereiken biedt WSDH ondersteuning op basis van verschillende onderwerpen binnen een positieve sportcultuur.

Positieve sportcultuur

Kader

Het (vrijwillig) kader is er voor voor de dagelijkse gang van zaken, de wekelijkse trainingen, ze geven handen en voeten aan het beleid en zijn (vaak) het aanspreekpunt voor sporters en andere leden bij de vereniging. Zij hebben dan ook veruit het meeste contact met de leden. Dit laat zien dat het (vrijwillig) kader een belangrijke rol vervult in het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Kader
Terug naar de kennisbank