(Vrijwillig) kader

Ondersteuning bij kader

Het (vrijwillig) kader is een belangrijk onderdeel binnen een vereniging. Zij zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, de wekelijkse trainingen, het coachen van wedstrijden, geven handen en voeten aan het beleid en zijn (vaak) het aanspreekpunt voor sporters en andere leden bij de vereniging. Zij hebben dan ook veruit het meeste contact met de leden. Dit geeft aan dat het (vrijwillig) kader een belangrijke rol vervult in het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Dat dit ook goed gaat, is niet altijd een gegeven. Kaderleden zijn voornamelijk vrijwilligers, die veelal niet de achtergrond bezitten en kennis hebben om kwalitatieve trainingen te verzorgen of wedstrijden te coachen. WSDH vindt het belangrijk dat verenigingen ondersteund kunnen worden in het opleiden van het kader. Ons belangrijkste doel is om trainers en coaches beter te maken. Om hieraan bij te dragen, ondersteunt WSDH op 3 gebieden, namelijk:

  • Pedagogisch handelen
  • Didactisch handelen
  • Sporttechnisch vlak

WSDH ondersteunt sportverenigingen onder andere door het bieden van trainersbegeleiding, organiseren van (bonds)opleidingen, het geven van workshops, adviseren van opleidingscoördinatoren en informatievoorziening rondom het kader. De ondersteuning van WSDH is altijd maatwerk en afgestemd op de vraag van de sportvereniging.

Blijf op de hoogte!

Ontvang maandelijks een update over het laatste nieuws van WSDH.

Ik wil updates ontvangen

Andere thema's

Ledenwerving en -binding

Sportverenigingen versterken de Haagse samenleving op veel manieren. Het werven van nieuwe leden en het binden en behouden van bestaande leden is essentieel. Ontdek hoe WSDH uw sportorganisatie kan ondersteunen op het gebied van ledenwerving, binding en behoud.

 

Ledenwerving en -binding

Positieve sportcultuur

WSDH stimuleert een positieve sportcultuur bij alle sportverenigingen in Den Haag zodat mensen zich op een veilige en plezierige manier middels sport kunnen ontwikkelen. Ook worden hierdoor incidenten zoveel mogelijk voorkomen of op een juiste manier afgehandeld. Om dit te bereiken biedt WSDH ondersteuning op basis van verschillende onderwerpen binnen een positieve sportcultuur.

Positieve sportcultuur

Open club

Een sportvereniging kan zo veel méér zijn dan alleen een sportvereniging. Sportverenigingen staan midden in de maatschappij en spelen daardoor een belangrijke rol in hun omgeving. Door verbinding en samenwerking te zoeken ontstaan er nieuwe kansen en mogelijkheden voor alle betrokken partijen.

Open club

Vrijwilligersbeleid

De meeste sportverenigingen zijn vrijwilligersorganisaties. Leden spelen een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de vereniging. Een goed vrijwilligersbeleid maakt een sportvereniging minder kwetsbaar. WSDH kan ondersteuning bieden aan alle sportverenigingen in Den Haag bij het creëren van een georganiseerd en gestructureerd vrijwilligersbeleid.  

Vrijwilligersbeleid
Terug naar de kennisbank