Ledenwerving en -binding

Leden

Sportverenigingen vormen het cement van de samenleving, waardoor alle Hagenaren actief en duurzaam kunnen sporten en bewegen. Daarnaast is lidmaatschap van een vereniging vormend. Niet voor niets worden verenigingen één van de socialiserende structuren in de samenleving genoemd. Het werven van nieuwe leden en het binden en behouden van bestaande leden, is daarbij cruciaal. Om lokale sportverenigingen omtrent dit thema te ondersteunen worden WSDH-sportcoördinatoren ingezet om vrijwilligers professionele begeleiding te bieden. Zo wordt ook de visie van de gemeente Den Haag dat alle Hagenaren tot 2030 actief aan het bewegen zijn.

 

Ondersteuning bij ledenwerving, -binding en -behoud

Om Haagse sportverenigingen op het thema ledenwerving, -binding en -behoud actief te ondersteunen staan meerdere hulpmiddelen gratis ter beschikking.

Het WSDH handboek is een uitgebreid werkdocument dat elke vereniging de mogelijkheid biedt de club te analyseren en concrete acties, visiegerichte wervings- en bindingsacties te ontwikkelen.

Verder heeft WSDH twee inspirerende infographics voor sportverenigingen aangemaakt omtrent nieuwe lidmaatschapsvormen en manieren het sportaanbod te vernieuwen. Hierbij worden verschillende concepten en best practices uit Den Haag en Nederland in beeld gebracht. Klik op onderstaande foto’s voor de bestanden en meer informatie!

 

Blijf op de hoogte!

Ontvang maandelijks een update over het laatste nieuws van WSDH.

Ik wil updates ontvangen

Andere thema's

Positieve sportcultuur

WSDH stimuleert een positieve sportcultuur bij alle sportverenigingen in Den Haag zodat mensen zich op een veilige en plezierige manier middels sport kunnen ontwikkelen. Ook worden hierdoor incidenten zoveel mogelijk voorkomen of op een juiste manier afgehandeld. Om dit te bereiken biedt WSDH ondersteuning op basis van verschillende onderwerpen binnen een positieve sportcultuur.

Positieve sportcultuur

Vrijwilligersbeleid

De meeste sportverenigingen zijn vrijwilligersorganisaties. Leden spelen een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de vereniging. Een goed vrijwilligersbeleid maakt een sportvereniging minder kwetsbaar. WSDH kan ondersteuning bieden aan alle sportverenigingen in Den Haag bij het creëren van een georganiseerd en gestructureerd vrijwilligersbeleid.  

 

Vrijwilligersbeleid

Kader

Het (vrijwillig) kader is er voor voor de dagelijkse gang van zaken, de wekelijkse trainingen, ze geven handen en voeten aan het beleid en zijn (vaak) het aanspreekpunt voor sporters en andere leden bij de vereniging. Zij hebben dan ook veruit het meeste contact met de leden. Dit laat zien dat het (vrijwillig) kader een belangrijke rol vervult in het reilen en zeilen binnen de vereniging.

 

Kader

Open club

Een sportvereniging kan zo veel méér zijn dan alleen een sportvereniging. Sportverenigingen staan midden in de maatschappij en spelen daardoor een belangrijke rol in hun omgeving. Door verbinding en samenwerking te zoeken ontstaan er nieuwe kansen en mogelijkheden voor alle betrokken partijen.

 

Open club
Terug naar kennisbank