Handboek ledenwerving

WSDH handboek ledenwerving

Om de Haagse sportorganisaties op gebied ledenwerving, binding en behoud actief te ondersteunen is er een handboek ontwikkeld door WSDH-sportcoördinator Alexander Zimmer in samenspraak met de gemeente Den Haag. Het heeft als doel sportverenigingen in Den Haag te ondersteunen bij het fundamentele thema leden te werven, te binden en te behouden.

Het is een handboek dat niet alleen praktische handvatten benoemt, maar is juist tweedelig. Enerzijds worden er handvatten aangereikt die direct in de praktijk kunnen worden uitgeprobeerd. Anderzijds en vooral kan dit handboek goed gebruikt worden als een werkdocument dat ondersteuning biedt bij het ontwikkelen van specifiek beleid op dit thema. Dat vraagt om een tijdsinvestering, maar uiteindelijk wel met als doel om hier op de lange termijn duurzame resultaten mee te behalen.
De sportcoördinatoren van WSDH zijn graag bereid om hier ondersteuning bij te bieden, ook wanneer er op dit moment geen sportcoördinator werkzaam is op uw vereniging. Is nog geen WSDH-sportcoördinator bij u vereniging actief kunt u met ons expert team leden contact opnemen.

 

Aanvragen

Het handboek kan gratis aangevraagd worden door middel van onderstaand formulier. Na het invullen van dit formulier krijgt u het handboek en wachtwoord via email toegestuurd. Alle bijlagen zijn gratis ter download beschikbaar.

Let op: De bestanden zijn voor licentie en distributie redenen wachtwoord beschermd. Alle sportorganisaties kunnen de bestanden aanvragen, procesbegeleiding is alleen beschikbaar voor sportverenigingen en sportorganisaties binnen de gemeente Den Haag.

  • Welke sport wordt er bij jullie vereniging/organisatie gedaan?
Terug naar kennisbank