Versterken Haagse sportaanbieders

Wat we doen

Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in Den Haag. Als aanbieder van sport en beweging is de vereniging een belangrijke ontmoetingsplek voor alle Hagenaars. WSDH ondersteunt Haagse verenigingen door de inzet van sportcoördinatoren en sportpedagogen. Zij inspireren en begeleiden sportverenigingen om een positieve sportcultuur neer te zetten. Een cultuur waarbij iedereen veilig en met heel veel plezier kan sporten.

Positieve sportcultuur

Positieve Sportcultuur (PSC) is een cultuur op de sportvereniging waarbij iedereen veilig, eerlijk, zorgeloos en met plezier kan sporten zonder te worden buitengesloten of gediscrimineerd en waarbij iedereen zich welkom voelt ongeacht leeftijd, achtergrond en seksuele voorkeur. Een goed pedagogisch klimaat is hierbij essentieel.

De sportpedagogen van WSDH zijn in Den Haag de trekkers en aanspreekpunten op het gebied van de Positieve Sportcultuur. Onze sportpedagogen zijn bereikbaar via sportpedagoog@swsdh.nl

 

 

Voorvertoning in nieuwe tab

Kaderontwikkeling

WSDH heeft een team van veertig sportcoördinatoren om het technisch kader van sportverenigingen te versterken. Is een clubbestuur ervan overtuigd dat kaderontwikkeling van belang is, dan kan de club de sportcoördinatoren van WSDH inzetten om de (onervaren) clubtrainers en clubcoördinatoren te scholen en te begeleiden tijdens trainingen en wedstrijden. Deze begeleiding noemen wij Clubkadercoaching. Bekijk meer informatie over clubkadercoaching.

Sportcoördinatoren stemmen hun werkzaamheden af met hun collega’s sportpedagogen bij WSDH. Het resultaat is dat de kwaliteit van de trainingen bij de club verbetert, dat er positiever wordt gecoacht en dat de jeugd met meer plezier naar de trainingen en wedstrijden gaat!

Wil je ondersteuning van een sportcoördinator op de vereniging? Bekijk meer informatie.

Ledenwerving en binding

Verenigingen kunnen ook bij het werven van leden ondersteund worden door de sportcoördinatoren van WSDH. Zij leggen de verbinding met onderwijsinstellingen, welzijnsinstellingen en onze collega’s van Streetsport, die op de playgrounds werkzaam zijn.

WSDH stimuleert de jeugd om meer te sporten. Daarnaast ondersteunt WSDH sportverenigingen bij het ontwikkelen van sport- en beweegactiviteiten voor andere doelgroepen. Voorbeelden zijn de wandelgroepen die in het kader van de Nationale Diabetes Challenge zijn opgezet, het walking hockey voor ouderen bij HDM en de senior-fit-groepen bij korfbalvereniging Ons Eibernest.

Maatschappelijke projecten

Maatschappelijk Verantwoord Verenigen sluit naadloos aan bij de ambitie van WSDH om sportverenigingen te stimuleren hun maatschappelijke rol te vergroten. De sportcoördinatoren van WSDH kunnen ondersteuning bieden om de verbinding met wijkpartners te leggen en gezamenlijk nieuwe sport- en beweeginitiatieven te realiseren. Voorbeelden zijn sportdagen voor specifieke doelgroepen, de opzet van een buurtsportvereniging en sportaanbod voor Life Goals bij boksschool de Haagse Directe.

Op de pagina stedelijke projecten en -evenementen is een overzicht terug te vinden van alle verschillende projecten en evenementen waar een vereniging zich bij kan aansluiten.

 

 

 

Meer informatie?

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie over het werk van onze sportcoördinatoren en sportpedagogen, neem dan contact met ons op!

Samenwerkingspartners