Versterken Haagse sportaanbieders

Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in Den Haag. Naast het sport -en beweegaanbod is de vereniging een ontmoetingsplek voor alle Hagenaars. WSDH is trots op het instituut vereniging en de verenigingscultuur en ondersteunt actief Haagse verenigingen door de inzet van sportcoördinatoren en sportpedagogen.

Kaderontwikkeling

De sportcoördinatoren worden als clubkadercoach  ingezet om het technisch kader van sportverenigingen te versterken. Dat doen zij door in eerste instantie het clubbestuur er van te overtuigen dat kaderontwikkeling van belang is. In praktijk gaan zij aan de slag met trainers en coördinatoren op de club door ze didactisch en pedagogisch te scholen en te begeleiden tijdens trainingen en wedstrijden. Daarbij wordt de samenwerking met de sportbond niet vergeten en sportcoördinatoren stemmen hun werkzaamheden af met de collega’s sportpedagogen. Het uiteindelijke resultaat is dat er kwalitatief betere trainingen worden georganiseerd en dat er positiever wordt gecoacht en jeugd met meer plezier naar de training en wedstrijd gaat!

Ledenwerving en binding

Verenigingen die op zoek zijn naar meer leden kunnen ook door sportcoördinatoren worden geholpen. Zij leggen de verbinding met onderwijsinstellingen, welzijnsinstellingen en onze collega’s van Streetsport, die op Playgrounds werkzaam zijn. WSDH stimuleert niet alleen jeugd om meer te sporten, maar helpt sportverenigingen ook om sport en beweegactiviteiten voor andere doelgroepen te ontwikkelen. Voorbeelden zijn de wandelgroepen die in het kader van de Nationale Diabetes Challenge zijn opgezet, walking hockey bij hdm en de senior fit groepen bij Eibernest.

Positieve sportcultuur

Sportpedagogen werken aan de positieve sportcultuur op de vereniging. Vooral op pedagogisch vlak is er op verenigingen winst te behalen. Sportpedagogen adviseren het bestuur over VOG, het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het opstellen van een gedragscode en het opzetten van een normen en waardencommissie.

Trainers worden geïnformeerd en begeleid over positief coachen, 4 inzichten over trainerschap, pestgedrag en bijzondere kinderen. Daarnaast verzorgen de sportpedagogen scholingen over onder andere ontwikkelingsniveaus van kinderen, ouderbetrokkenheid.

Maatschappelijke projecten

Maatschappelijk verantwoord vereniging sluit naadloos aan bij de ambitie van WSDH om sportverenigingen te stimuleren om hun maatschappelijke rol te vergroten. Sportcoördinatoren kunnen ondersteuning bieden om de verbinding met wijkpartners te leggen en gezamenlijk nieuwe sport en beweeg initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren. Voorbeelden zijn sportdagen voor specifieke doelgroepen, de opzet van een buurt sport vereniging, het ontwikkelen en uitvoeren van schoolaanbod tegen pesten en sportaanbod voor Life Goals bij Boksschool Haagse Directe.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie over het werk en ondersteuning van sport coördinatoren en sportpedagogen, neem dan contact ons op!

Samenwerkingspartners