Versterken Haagse sportaanbieders

Wat we doen

Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in Den Haag. Naast het sport -en beweegaanbod is de vereniging een ontmoetingsplek voor alle Hagenaars. WSDH is trots op het instituut vereniging en de verenigingscultuur en ondersteunt Haagse verenigingen door de inzet van sportcoördinatoren en sportpedagogen. Samen inspireren en begeleiden zij sportverenigingen om een positieve sportcultuur neer te zetten: Een cultuur waar iedereen veilig en met heel veel plezier kan sporten.

Positieve sportcultuur

Positieve Sportcultuur (PSC) is een cultuur op de sportvereniging waarbij iedereen veilig, eerlijk, zorgeloos en met plezier kan sporten zonder te worden buitengesloten, gediscrimineerd of misbruikt en waar iedereen zich welkom voelt ongeacht leeftijd, achtergrond, seksuele voorkeur (LHBTIQ+) enzovoort. Een goed pedagogisch klimaat is hierbij essentieel.

De sportpedagogen zijn in Den Haag de trekkers en het aanspreekpunt op het gebied van positieve sportcultuur en kunnen de sportvereniging op de volgende manieren ondersteunen:

  • Besturen adviseren en ondersteunen
  • Trainersbegeleiding
  • Scholing (zie kader)

De sportpedagogen van WSDH staan voor u klaar. Klik hier voor meer informatie over het bijscholingsaanbod, het pedagogisch spreekuur en hun contactgegevens.

 

 

Voorvertoning in nieuwe tab

Kaderontwikkeling

Ongeveer 40 sportcoördinatoren worden ingezet om het technisch kader van sportverenigingen te versterken. Dat doen zij door in eerste instantie het clubbestuur er van te overtuigen dat kaderontwikkeling van belang is. In praktijk gaan zij aan de slag met (onervaren) trainers en coördinatoren op de club door ze pedagogisch en didactisch te scholen en te begeleiden tijdens trainingen en wedstrijden. Deze begeleiding noemen wij Clubkadercoaching. Meer informatie over Clubkadercoaching vindt u hier.

De samenwerking met de sportbond wordt natuurlijk niet vergeten. Sportcoördinatoren stemmen hun werkzaamheden af met de collega’s sportpedagogen. Het uiteindelijke resultaat is dat er kwalitatief betere trainingen worden georganiseerd en dat er positiever wordt gecoacht en jeugd met meer plezier naar de training en wedstrijd gaat!

Wilt u ondersteuning van een sportcoördinator op uw vereniging? Hier vindt u meer informatie!

Ledenwerving en binding

Verenigingen die op zoek zijn naar meer leden kunnen ook door sportcoördinatoren worden geholpen. Zij leggen de verbinding met onderwijsinstellingen, welzijnsinstellingen en onze collega’s van Streetsport, die op playgrounds werkzaam zijn. WSDH stimuleert niet alleen jeugd om meer te sporten, maar helpt sportverenigingen ook om sport en beweegactiviteiten voor andere doelgroepen te ontwikkelen. Voorbeelden zijn de wandelgroepen die in het kader van de Nationale Diabetes Challenge zijn opgezet, walking hockey bij hdm en de senior fit groepen bij Eibernest.

Maatschappelijke projecten

Maatschappelijk verantwoord vereniging sluit naadloos aan bij de ambitie van WSDH om sportverenigingen te stimuleren om hun maatschappelijke rol te vergroten. Sportcoördinatoren kunnen ondersteuning bieden om de verbinding met wijkpartners te leggen en gezamenlijk nieuwe sport en beweeg initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren. Voorbeelden zijn sportdagen voor specifieke doelgroepen, de opzet van een buurt sport vereniging, het ontwikkelen en uitvoeren van schoolaanbod tegen pesten en sportaanbod voor Life Goals bij Boksschool Haagse Directe.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie over het werk en ondersteuning van sport coördinatoren en sportpedagogen, neem dan contact ons op!

Samenwerkingspartners