Ouderbetrokkenheid

De rol van ouders in de sport

Ouders spelen een belangrijke rol in de sport. Zij geven trainingen, rijden kinderen naar de wedstrijden, staan achter de bar en helpen bij evenementen. Hierdoor hebben ouders een grote invloed op het sportende kind en de sfeer op een sportvereniging. Ook nemen ouders hun eigen verwachtingen, cultuur en gedrag mee naar de sportvereniging.
Het is belangrijk dat het gedrag van ouders aansluit bij de normen en waarden van de sportvereniging en bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen. Om dit te bereiken kun je als sportvereniging een helder beleid opstellen met betrekking tot ouderbetrokkenheid. Wat verwacht jullie sportvereniging van ouders? Hoe horen ouders zich bijvoorbeeld te gedragen langs de zijlijn? Wat kan een ouder van de sportvereniging verwachten?

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden

Er zijn verschillende projecten, documentaires en artikelen over de rol van ouders in de (top)sport.
Wat zorgt bij kinderen voor sportplezier en denken ouders en kinderen hetzelfde hierover? In het filmpje hiernaast geven kinderen een eerlijke kijk op hun ouders als sportsupporter.

Het project Positiviteit Scoort is een initiatief om positief gedrag langs de lijn te bevorderen. Dit wordt gedaan door aandacht te besteden aan het gedrag en de positieve betrokkenheid van de verschillende partijen op en om het veld. In dit project kunnen teams niet alleen punten scoren voor goals, maar ook voor het plezier dat ze beleven tijdens een wedstrijd.

De film TURN! gaat over de rol van topsportouders in het turnen en geeft een goed inzicht in de dilemma’s waar ouders in de topsport mee te maken kunnen krijgen. De documentairemaker Esther Pardijs, tevens moeder van een van de turners, geeft in een interview met Het Parool ook antwoord op enkele vragen over de documentaire TURN!

Ondersteuning van WSDH

Het team positieve sportcultuur van WSDH geeft verschillende workshops over ouderbetrokkenheid. Onze workshops zijn interactief en afgestemd op de vraag van de sportvereniging.

  • Ouders langs de zijlijn: Deze workshop is bedoeld voor ouders van sportende kinderen. Tijdens deze workshop leren ouders door middel van interactieve oefeningen wat hun gedrag voor invloed heeft op de kinderen en trainers/coaches. Daarnaast wordt de mening van de kinderen gevraagd: welk gedrag willen zij dat hun ouders vertonen?

Contact

Wil jij met jouw sportvereniging aan de slag met het (door)ontwikkelen van ouderbetrokkenheid? Neem dan contact op met Keeley Heijdeman, coördinator positieve sportcultuur bij WSDH.

 

 

Meer lezen

Ga door naar het volgende onderwerp binnen positieve sportcultuur of bekijk een van de overige onderwerpen.

Volgende pagina: Grensoverschrijdend gedrag