Ouderbetrokkenheid

De rol van ouders in de sport

Ouders spelen een belangrijke rol in de sport. Zij geven trainingen, rijden de kinderen naar de wedstrijden, staan achter de bar en helpen bij evenementen. Ouders hebben hiermee een grote invloed op het sportende kind en op de sfeer en de cultuur op een sportvereniging. Ook nemen ouders hun eigen verwachtingen, cultuur en gedrag mee naar de sportvereniging. Het is belangrijk dat het gedrag van ouders aansluit bij de normen en waarden van de sportvereniging en bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen. Om dit te bereiken kun je als sportvereniging een helder beleid opstellen met betrekking tot ouderbetrokkenheid. Wat verwacht de sportvereniging van ouders? Wat kan je als ouder van een sportvereniging verwachten? De sportpedagogen van WSDH ondersteunen sportverenigingen bij het opstellen van dit beleid en bij het geven van voorlichting over dit thema. Dit doen zij door het geven van workshops en het organiseren van (online)bijeenkomsten. Bij de updates vinden jullie het actuele aanbod van onze workshops. Voor ondersteuning op maat kun je contact opnemen met Jan-Willem van Vliet of Folkert Steen.

Verdere informatie

Er zijn verschillende projecten, documentaires en artikelen over de rol van ouders in de (top)sport. Hieronder enkele voorbeelden:

Het project Positiviteit Scoort is een initiatief om positief gedrag langs de lijn te bevorderen. Dit doen ze door aandacht te besteden aan het gedrag en de positieve betrokkenheid van de verschillende partijen op en om het veld. In dit project kunnen teams niet alleen punten scoren voor goals, maar ook voor het plezier dat ze beleven tijdens een wedstrijd.

De film TURN! gaat over de rol van topsportouders in het turnen en geeft een goed inzicht in de dilemma’s waar ouders in de topsport mee te maken kunnen krijgen. De documentairemaker Esther Pardijs, tevens moeder van een van de turners, geeft in een interview met Het Parool ook antwoord op enkele vragen over de documentaire TURN!

Contact

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met onze coördinator positieve sportcultuur, Folkert Steen.

 

 

Meer lezen

Ga door naar het volgende onderwerp binnen positieve sportcultuur of bekijk een van de overige onderwerpen.

Volgende pagina: Grensoverschrijdend gedrag