Projectaanvraag 2024

Projectaanvraag

Beste aanvrager,

Via deze pagina kunt u een projectaanvraag indienen voor de inzet van een sportcoördinator van stichting Werken aan Sportstad Den Haag (WSDH). Op de volgende pagina’s dient u gegevens over u en de vereniging in te voeren, waarna u een aanvraag kunt indienen voor de inzet van een sportcoördinator. De inzet van de sportcoördinator is altijd projectmatig, dat wil zeggen: met een begin- en einddatum. U kunt voor één of meer van onze vijf thema’s een aanvraag indienen voor de inzet van een sportcoördinator:

1. Kader

2. Ledenwerving, -binding & behoud

3. Vrijwilligersbeleid

4. Open club (voorheen: maatschappelijk verantwoord verenigen)

5. Positieve sportcultuur

Bekijk meer inhoudelijke informatie op de thema’s hierboven of via de kennisbank. In de aanvraag is ook een aantal vragen opgenomen over de huidige situatie van de Positieve Sportcultuur binnen uw vereniging. Onze coördinator positieve sportcultuur zal contact met u opnemen wanneer u dat wenst. Mocht u vragen hebben over de aanvraag, dan kunt u contact opnemen met onze teamleiders verenigingsondersteuning: Jean-Louis Da Costa Gomez en Bob van Raaij.

Mocht u (ook) ondersteuning wensen op thema’s die verder niet in ons aanbod terugkomen, denk bijvoorbeeld aan accommodaties of subsidies, wendt u zich dan tot de sportconsulent van de gemeente Den Haag.

Projectaanvraag invullen

Meer informatie?

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie over het werk van onze sportcoördinatoren, neem dan contact met ons op!