Pedagoog op de club

Wat is pedagoog op de club?

Pedagoog op de club is een ondersteuningstraject van 3 maanden waarbij er langdurige ondersteuning in de praktijk wordt gegeven, gericht op één specifiek thema (normen, waarden en gedragscode; pedagogisch sportklimaat; of ouderbetrokkenheid). Zo zorgen we ervoor dat het aangevraagde thema wordt ingebed in de vereniging. Tijdens dit traject wordt er ondersteuning op maat geboden aan verschillende teams, trainers en/of coaches.

Ondersteuning WSDH

Ondanks dat er inhoudelijk sprake is van maatwerk, volgt elk traject globaal de volgende planning:

  • Startgesprek: In het startgesprek lopen we de planning en doelen door. Om een idee te krijgen van de pedagogische basis van de trainers en/of coaches zullen zij een zelfscan invullen.
  • Observeren en praktische tips: Gedurende 4 tot 8 weken komen we bij de trainingen en/of wedstrijden observeren. Hierbij letten we op verschillende aspecten van het aangevraagde thema. Daarna zullen we tips en tops meegeven aan de trainer en/of coach.
  • Workshop 1: Na de eerste observatiefase geven we een workshop, zodat het thema nog meer gaat leven op de vereniging en de individuen van elkaar kunnen leren. De inhoud wordt afgestemd op de informatie uit de observaties.
  • Follow up workshop: Gedurende 1 tot 3 weken gaan we in de praktijk aan de slag met de aspecten die zijn besproken in workshop 1.
  • Workshop 2: Vervolgens geven we een tweede workshop als verdieping. De inhoud wordt wederom afgestemd op de informatie uit de observaties.
  • Follow up workshop: Gedurende 1 tot 3 weken gaan we in de praktijk aan de slag met de aspecten die zijn besproken in workshop 2.
  • Evaluatie: We evalueren met de contactpersoon hoe de vereniging het traject heeft ervaren. Ook vullen de trainers en/of coaches wederom de zelfscan in. Zo wordt, ook voor henzelf, inzichtelijk gemaakt welke stappen zij hebben gemaakt tijdens dit traject. Daarnaast helpt dit om het effect te meten binnen de vereniging.
  • Checkup: Na 3 maanden vindt er wederom een observatie plaats. Ook zullen we met trainers en/of coaches die hebben deelgenomen in gesprek gaan. Tijdens dit gesprek wordt besproken hoe het nu gaat en of wat de impact is op de vereniging.

Contact

Wil jij met jouw sportvereniging aan de slag met pedagoog op de club? Neem dan contact op met team positieve sportcultuur.

 

 

Meer lezen

Ga door naar een ander onderdeel binnen positieve sportcultuur

Positieve sportcultuur