Vincent, Samir en Jaouad over normen, waarden en gedragsregels bij HVV Laakkwartier

'Bij ons is goed gedrag alles'

Als je bij de voetbalvereniging HVV Laakkwartier langs de kant staat, zal je vrijwel nooit een speler horen schelden of vloeken. Daarmee zijn ze, zeker in het voetbal, eerder uitzondering dan regel. “Schelden of het toewensen van ziektes wordt niet getolereerd. Dat willen we gewoon niet hebben op de verening.” Hiermee geeft Vincent Veldhuis, jeugdcoördinator en trainer bij HVV Laakkwartier, een mooi voorbeeld van de geldende gedragsregels bij HVV Laakkwartier.

Normen, waarden en gedragsregels bepalen de sfeer op de sportvereniging. Dit omschrijft welk gedrag je wil stimuleren en welk gedrag je juist wil afremmen. Hiermee bevorder je een positieve sportcultuur. Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt dat er bij HVV Laakkwartier duidelijke normen, waarden en gedragsregels gelden, vandaar dat wij in gesprek zijn gegaan met Vincent Veldhuis (jeugdcoördinator en trainer JO11), Samir Baghou (trainer JO11) en Jaouad Azzaoui (vader van 2 spelers).

Waarom vinden jullie normen en waarden bij HVV Laakkwartier zo belangrijk?

Het klinkt dus misschien heel simpel, maar gewoon omdat je je zo hoort te gedragen. Vroeger waren bepaalde normen en waarden standaard, maar de samenleving is veranderd en steeds harder geworden. Laakkwartier is een multiculturele vereniging, zo zitten in bijna alle elftallen wel minstens 4 nationaliteiten. Dit maakt het leuk en spannend, maar het is ook een kunst om dit allemaal in goede banen te leiden. De spelers hoeven echt niet allemaal bij elkaar over de vloer te komen, maar ze moeten wel als team functioneren en normaal met elkaar kunnen omgaan.

'Je moet elkaar toch minstens op een fatsoenlijke manier kunnen begroeten en gedag zeggen.'

Bij ons is goed gedrag alles. Als je gedrag slecht is, zal je bijvoorbeeld geen wedstrijd spelen. We willen dat een team op een gepaste manier een doelpunt kan vieren of een verlies kan dragen. Zo gaan we na elke wedstrijd, gewonnen of verloren, in een rij staan en geven we de tegenstander een hand. Maar goed gedrag betekent bijvoorbeeld ook elke training op tijd komen en altijd inzet tonen. Hierdoor leg je verantwoordelijkheid bij de spelers en zo leren ze discipline en zelf na te denken.

Hoe zorgen jullie ervoor dat de normen en waarden ook naar voren komen in de praktijk?

Onze normen en waarden zijn echt leidend, de hele vereniging is hierop ingesteld. Zo worden nieuwe leden actief gewezen op de gedragsregels, staan er verschillende borden met gedragsregels op het complex en zijn de gedragsregels algemeen bekend binnen HVV Laakkwartier.

Er is hierin een belangrijke rol weggelegd voor de (jeugd)trainers. Bij hun aanstelling wordt er extra nadruk gelegd op de gedragsregels en de handhaving hiervan. Trainers wisselen onderling tips uit en zijn niet bang om hulp aan een ander te vragen. We proberen ervoor te zorgen dat de trainers allemaal op één lijn zitten. Zo komen de spelers, vanaf de jongste jeugd, elke training en wedstrijd in aanraking met de normen, waarden en gedragsregels. Zeker bij kinderen is het belangrijk om de normen en waarden constant te handhaven. Dit zorgt ervoor dat de spelers de normen en waarden niet vergeten.

'Iets is zo aangeleerd, maar ook zo weer afgeleerd.'

Wat doen jullie als iemand zich niet aan de normen en waarden houdt?

Je probeert er natuurlijk voor te zorgen dat het niet zo ver komt. Als de emoties bij een speler hoog oplopen tijdens een wedstrijd, dan halen we deze even naar de kant om af te koelen. We nemen de speler apart, laten de speler diens emoties uiten en geven persoonlijke aandacht. Soms helpt het al om een paar minuten te praten met een speler.

Als iemand zich toch niet aan de normen en waarden houdt, dan wordt er een eerste en meteen laatste waarschuwing gegeven en volgt er bijvoorbeeld een schorsing. Bij herhaaldelijk overtreden van de normen en waarden volgt uitschrijving. Dit klinkt misschien streng, maar alle spelers en ouders weten de consequenties. De ouders bemoeien zich hier ook niet mee, vaak zijn ze het zelfs eens met de beslissing van de trainer. De normen en waarden liggen dus niet alleen bij de spelers, maar ook bij de ouders.

'Op een gegeven moment kun je ze loslaten, dan weten ze precies welke grens ze niet kunnen overschrijden.'

Wat zijn jullie tips voor andere sportverenigingen?

Start gelijk op dag één met belang hechten aan de normen, waarden en gedragsregels. Het heeft ons 1,5 tot 2 jaar gekost om de normen, waarden en gedragsregels te veranderen binnen HVV Laakkwartier. In dat geval is het vooral een kwestie van volhouden en handhaven. Soms moet je een paar voorbeelden durven te stellen, dan is het belangrijk om je te realiseren dat je niet iedereen te vriend kan houden.

Verder is het belangrijk om de normen en waarden altijd te blijven handhaven. Ga hierover tijdens een training niet in discussie, maar houdt de structuur vast. Na de training kun je in gesprek gaan met de speler(s) en uitleggen waarom je bepaalde dingen hebt gedaan. Zo leer je elkaar beter begrijpen en kunnen de speler(s) ook hun mening uiten.

De sportpedagogen van WSDH ondersteunen sportverenigingen bij het opstellen van gedragsregels. Daarnaast kunnen wij feedback geven op bestaande gedragsregels of helpen bij het creëren van draagvlak. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met onze coördinator positieve sportcultuur, Keeley Heijdeman.