Verklaring Omtrent het Gedrag (3/7)

Uw vereniging vraagt binnen 2 maanden een VOG aan voor bestuurders, werknemers en vrijwilligers die met jeugd (t/m 17 jaar) en/of kwetsbare doelgroepen werken.(Vereist)
Uw vereniging controleert elke VOG op echtheid via het originele papieren exemplaar of digitaal via https://www.validatie.nl/(Vereist)
Uw vereniging houdt bij welke vrijwilligers een VOG bezitten en wanneer deze is aangevraagd.(Vereist)
Uw vereniging vraagt voor elke vrijwilliger na maximaal 3 jaar opnieuw een VOG aan.(Vereist)