Verklaring Omtrent het Gedrag (3/7)

Uw vereniging vraagt een VOG aan voor trainers/coaches, vrijwilligers en bestuurders via de regeling gratis VOG.(Vereist)
Uw vereniging controleert elke VOG op echtheid via het originele papieren exemplaar.(Vereist)
Uw vereniging houdt bij welke vrijwilligers een VOG bezitten en wanneer deze is aangevraagd.(Vereist)
Uw vereniging vraagt voor elke vrijwilliger na maximaal 3 jaar opnieuw een VOG aan.(Vereist)