25 Mrt

Aangepaste werkwijze WSDH

Sinds begin maart jl. werken we binnen WSDH in een nieuwe team- en vergaderstructuur. Een onderdeel daarvan is het stadsdeeloverleg. Dit overleg bestaat uit alle medewerkers van WSDH die binnen een stadsdeel werkzaam zijn, de sportconsulent vanuit de gemeente en de medewerkers van het stadsdeel. Een doel van dit overleg is om elkaar te ontmoeten en uitdagingen en kansen binnen het stadsdeel met elkaar te bespreken en op te pakken. Uiteindelijk met als doel de verenigingsondersteuning in Den Haag, het aanbod op de playgrounds en de combinatie daarvan zo optimaal mogelijk in te zetten. Het overleg vindt eens per kwartaal plaats en nagenoeg alle uitnodigingen voor 2021 zijn inmiddels verzonden. Scheveningen en Loosduinen volgen nog.

Functienaam consulent wordt teamleider
Onderdeel van de teamstructuur is ook de nieuwe functienaam van onze consulenten. De functienaam van Roos Schrama, Hans Honders, Robbert Houdijk en Sten Verleg was tot voor kort 'consulent' en is vanaf heden 'teamleider'. Deze functienaam doet meer recht aan de werkzaamheden en zorgt voor meer duidelijkheid. Het feit dat gemeente Den Haag ook sportconsulenten in dienst heeft waarmee wij nauw samenwerken leidde in de praktijk nog wel eens tot verwarring.