13 Jul

Bamito cursus jeugdprogramma

'Ik heb de Bamito cursus georganiseerd voor de badminton verenigingen die ik ondersteun, het geeft mij veel voldoening dat een grote groep zich hebben aangemeld' - Dicky Palijama, sportcoördinator badminton bij WSDH

Op zondag 3 juli vond de Bamito cursus jeugdprogramma plaats bij Sportcampus Zuiderpark. WSDH en Badminton Nederland organiseerden deze cursus voor 5 verschillende Haagse badminton verenigingen. In dit bericht lees je over de inhoud en het doel van deze cursus, en welke verenigingen erbij waren.

Bamito's Jeugdprogramma is een speciaal badmintonprogramma dat is ontwikkeld door Badminton Nederland. Plezier staat centraal terwijl kinderen leren badmintonnen volgens de leerlijn van Badminton Nederland, ook is er veel aandacht voor een breed motorische ontwikkeling. Er wordt gewerkt met speciale materialen, oefenkaarten en diploma's waardoor de lessen een échte beleving worden. Aan de hand van breed palet aan oefeningen en competitievormen, biedt het programma handvatten voor leuke en plezierige lessen en speelmomenten. Door middel van dit programma weten trainers hoe ze de jeugdleden op spelende wijze training kunnen geven, zodat de kinderen (nog) meer plezier hebben én behouden in hun sport.

De volgende 5 badmintonverenigingen waren aanwezig:

  • BC Drop Shot 
  • BV OnderOns
  • Badmintonclub DKC
  • Badmintonclub Pijnacker
  • EVBC Vlietwijk

'Ik ondersteun badmintonverenigingen DropShot, DKC en Onderons. Deze sportverenigingen waren goed vertegenwoordigd tijdens de cursus. Ik heb de Bamito cursus georganiseerd voor deze verenigingen en daar heb ik veel tijd en energie in gestoken. Het geeft mij veel voldoening dat een grote groep zich hebben aangemeld', zegt Dicky.

De feedback van de sportverenigingen die hebben deelgenomen aan de cursus, was erg positief. De trainers gaven aan een juist beeld te hebben gekregen over hoe ze de jeugd kunnen enthousiasmeren voor de sport.

Heeft uw sportvereniging behoefte aan ondersteuning op thema's zoals kader, ledenwerving of een positieve sportcultuur? Vraag gratis een sportcoördinator aan of contact met ons op!