Clubkadercoaching

Onze sportcoördinatoren en sportpedagogen ondersteunen verenigingen bij het introduceren, opzetten, uitvoeren en borgen een positieve sportcultuur. In de praktijk gaan ze aan de slag om trainers en coaches te begeleiden en te scholen zodat zij pedagogisch-didactisch bekwaam worden en dat ze zelfverzekerder en gemotiveerder voor de groep staan met als resultaat dat sporters met veel meer plezier naar de training en wedstrijden gaan. Verder bieden zij kennis, advies en ondersteuning om een positieve sportcultuur binnen de sportvereniging te borgen. Dit proces noemen we Clubkadercoaching,

Plezier en ontwikkeling zijn de belangrijkste factoren om te gaan sporten en om te blijven sporten. Bij steeds meer sportverenigingen in Nederland is het besef doorgedrongen dat trainers daarbij een cruciale rol spelen. Uit onderzoek blijkt dat 90% van de 430.000 trainers-coaches niet is gediplomeerd, 39% zich niet bekwaam genoeg voelt en 60% van de trainers voelt zich onvoldoende begeleid door de vereniging. De kans is hierdoor groot dat de trainer het opvolgende seizoen geen training meer geeft. Bovendien zijn de minder goede trainingen voor veel sporters de reden om te stoppen. Hoe zorg je er dan voor dat de kwaliteit van de trainingen en het sportplezier wordt vergroot? En hoe creëer je een veilige en positieve sportcultuur?

Clubkadercoaching en clubkadercoaches

Ruim 20 van onze sportcoördinatoren zijn door NOC*NSF opgeleid tot clubkadercoach. Een clubkadercoach is gericht op het beter (laten) functioneren van het sportkader van de sportvereniging met als doel de kwaliteit van het sportaanbod en daarmee het sportplezier blijvend te vergroten. Daarnaast adviseert de clubkadercoach het bestuurlijke kader (bestuur, technische commissie, jeugdcommissie) van de vereniging gericht op het borgen van trainersbegeleiding en de functie van clubkadercoach in het beleid.

Sportpedagoog

Vanuit WSDH werken twee sportpedagogen die samen met de sportverenigingen zorgen voor een veilige, opvoedkundige en positieve sportcultuur. De sportpedagoog gaat verder waar de trainersbegeleider en clubkadercoach stopt. Zij informeren en begeleiden trainers over onder meer positief coachen, pest gedrag en bijzondere kinderen en bieden verschillende cursussen aan. Meer informatie over de Sportpedagoog vindt u hier.