30 Sep

Corona maatregelen

Helaas zijn op 28 september de maatregelen rondom corona weer aangescherpt. Ook voor WSDH en haar werkzaamheden heeft dit consequenties. De bezetting van het bedrijfsbureau is afgeschaald, hierdoor is het alleen mogelijk om op afspraak ons kantoor aan de Sportcampus te bezoeken. 

Sportcoördinatoren 

Graag willen wij de continuïteit van de verenigingen blijven ondersteunen door de inzet van de sportcoördinatoren. Hiervoor zijn de volgende regels opgesteld. 

  • De sportcoördinator zal contact opnemen met zijn/haar vereniging(en) en overleggen of het akkoord is dat zij aanwezig zijn op de club. Dit geldt ook voor de aanwezigheid van stagiaires.  
  • De sportcoördinator zal contact opnemen met de schoolsportcoördinatoren met de vraag of de matches op de huidige manier worden doorgezet.  

Wanneer de vereniging/schoolsportcoördinator akkoord is met de aanwezigheid van een sportcoördinator, dan zal hij/zij de werkzaamheden vervolgen, uiteraard met in achtneming van de algemene maatregelen. 
 
Indien het niet mogelijk is voor de sportcoördinator om bij de vereniging aanwezig te zijn, dan zal in overleg met de consulent van WSDH geschakeld worden, welke mogelijkheden er wel zijn om werkzaamheden te verrichten. 
 
Mocht u als school of vereniging vragen hebben, neem dan contact op met uw sportcoördinator. 

Streetsport 

  • De reguliere activiteiten van Streetsport gaan gewoon door. Er zijn geen beperkingen voor het sportaanbod.  
    Wel is het belangrijk dat er geen ouders en jongeren op of rondom de playground zijn, die niet deelnemen aan de sportactiviteiten. 
  • De nieuwe maatregelen hebben mogelijk effect op een aantal evenementen op de playgrounds. Hierover zal spoedig over worden gecommuniceerd via de sociale media kanalen en website van WSDH.