01 Apr

De eerste sportcoördinator in Nederland die een hengelsportvereniging ondersteunt

Sinds dit jaar is onze sportcoördinator Niels de Lugt actief bij Hengelsportvereniging GHV – Groene Hart. Sportvisserij Nederland is op basis van de ledenaantallen een van de grootste sporten in ons land. Toch waren er hiervoor nog geen sportcoördinatoren actief bij hengelsportverenigingen. Waarom hebben Sportvisserij Nederland en de verenigingen nu behoefte aan ondersteuning? En waarom is het belangrijk voor de vereniging én voor WSDH? Allereerst kijken we waarom het maatschappelijke aspect bij vissen zo belangrijk is.

Uit onderzoek blijkt dat vissen gezond is. We hebben de voordelen van de sport op een rijtje gezet:

  • De fysieke inspanning bij vissen komt overeen met wandelen
  • Activiteiten in de natuur hebben een positieve invloed op onze gezondheid
  • Fysieke activiteit in een groene omgeving draagt bij aan een verhoogd zelfvertrouwen en een betere stemming
  • Laagdrempelig: veel fysiek beperkte mensen hieraan kunnen deelnemen

Vissen heeft dus veel voordelen. Maar waarom is er nu een sportcoördinator actief bij Hengelsportvereniging GHV - Groene Hart?

Het is belangrijk voor Sportvisserij Nederland en de hengelsportverenigingen om te laten zien wie zij zijn en de maatschappelijke impact die ze hebben zichtbaar te maken. Daarnaast dienen de verenigingen zaken zoals vertrouwenscontactpersoon, VOG en gedragscodes op orde te hebben. Hetzelfde geldt voor een goed vrijwilligersbeleid. Zo is er bij GHV Groene Hart een enthousiast bestuur, maar zijn zij door een tekort aan vrijwilligers gedwongen nog te veel zelf op te pakken. En op het gebied van maatschappelijk verantwoord verenigen, een ander thema waarin wij ondersteuning bieden, is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om contacten te leggen met nieuwe doelgroepen. Al met al, sportcoördinator Niels en GHV - Groene Hart zullen de komende periode niet stilzitten.

Voor ons is deze samenwerking van grote waarde. Wij kunnen de vereniging handvatten aanreiken zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Bovendien is het erg interessant om ons nog meer te verdiepen in een voor ons nieuwe sport die kansen biedt en bijdraagt aan ons doel om nog meer Hagenaars in beweging te brengen!

(Foto's: Sportvisserij Nederland / Boris Cremers Fotografie)