17 Feb

De maatschappelijke opbrengsten van buurtsportcoaches in Den Haag

Niet eerder is er onderzoek gedaan naar de maatschappelijke veranderingen die ontstaan als gevolg van de inzet van buurtsportcoaches in Den Haag. Tot nu, want onlangs zijn de eerste inzichten op dit specifieke onderwerp bekend dankzij onderzoek van Liset Schrijvers en Frank van Eekeren van het lectoraat Impact of Sport.

Het doel van het onderzoek was: het inzichtelijk maken van de maatschappelijke veranderingen die buurtsportcoaches in Den Haag teweeg brengen. Onderzoekster Liset Schrijvers en lector Frank van Eekeren hebben data verzameld door middel van interviews met verschillende buurtsportcoaches, waaronder ook zes collega’s van WSDH. In deze interviews is vooral ingezoomd op sociale, intellectuele en emotionele veranderingen die zich voordoen als gevolg van het sportaanbod. In deze vodcast vertellen Liset Schrijvers en Frank van Eekeren alles over de uitkomsten van hun onderzoek.

Bevindingen

  • De streetsportcoach heeft een rol als vertrouwenspersoon vanwege de vertrouwensband met ouders en deelnemers.
  • Het gezag van de streetsportcoach wordt geaccepteerd en er geldt niet meer het recht van de sterkste (zoals dit 'normaal' wel geldt in de straatcultuur).
  • Kinderen en jongeren gaan inzien dat het mogelijk is om iets te bereiken, vanwege de voorbeeldfunctie van de streetsportcoach.
  • Samen sporten zorgt ervoor dat deelnemers gaan luisteren naar elkaar en respect voor elkaar krijgen, ongeacht afkomst of achtergrond.
  • Meer meisjes mogen van hun ouders meedoen aan het sportaanbod. Meisjes mogen nu ook met jongens sporten en spelen.
  • Kinderen leren discipline en de structuur en regels waarmee een sportvereniging werkt en kunnen op termijn doorstromen naar een sportvereniging.
  • Kinderen die wekelijks deelnemen aan het sportaanbod worden fitter en motorisch vaardiger. Ook kan een streetsportcoach handvatten bieden voor het aanleren van een gezonde leefstijl.
  • Deelnemers hebben een zinvolle vrijetijdsbesteding. Het sportaanbod leidt tot minder hangjongeren.

Deze uitkomsten vatten de maatschappelijke waarde van de inzet van buurtsportcoaches goed samen. Uitkomsten die wij bovendien erg herkennen. Wij zijn trots op onze buurtsportcoaches, sportcoördinatoren en andere sportprofessionals die elke dag een positieve bijdrage leveren aan het leven van zoveel Hagenaars en Hagenezen!