29 Apr

Door de ogen van HVV Laakkwartier

Op 20 april was Cirtical Mass met hun VR-experience project ‘Met andere ogen’ te gast bij JO-19 van H.V.V. Laakkwartier. De spelers maakten doormiddel van virtual reality situaties mee over homofobie in de voetbalsport en discriminatie in de stad. Na elke ervaring gingen zij hierover met elkaar in gesprek.

H.V.V. Laakkwartier
Marc Bos-Rongen, senior sportcoördinator bij WSDH en werkzaam bij H.V.V. Laakkwartier organiseerde deze bijeenkomst. Marc vertelt: ‘Bij Laakkwartier draait het om meer dan voetbal. Zo hebben we ook een Buurthuis van de Toekomst. Dat is een plek waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar verschillende maatschappelijke activiteiten worden georganiseerd. Ik vind het ontzettend belangrijk om onze spelers iets mee te geven en ik hoop dan ook dat deze VR-beleving ervoor gaat zorgen dat ze vaker stilstaan bij thema’s zoals racisme of discriminatie en hier samen over durven te praten.’

In gesprek als team
En dat praten dat kwam gelukkig meer dan goed! Na het bekijken van de eerste virtual reality situatie, waar de ene woest met zijn handen in de lucht stak en de ander met verbazing in stilte toekeek, kwam het gesprek snel op gang. ‘Wat zou jij doen als dit jou overkwam?’, startte gespreksleidster Christine het gesprek. De antwoorden waren zeker niet unaniem, maar er werd naar elkaar geluisterd en begrip getoond. Een speler lichtte toe: ‘Wij zijn precies de juiste mix en daarom gaat het zo goed! We respecteren elkaar in hoe we zijn en hoe we eruit zien. Dat zou de hele maatschappij een keertje moeten doen, dan zag de wereld er een stuk beter uit.’

Racisme, vooroordelen en homofobie in de sportwereld
De spelers vertelden over situaties waar zij zelf het slachtoffer waren geworden van racisme, vooroordelen of sociale uitsluiting. En over hoe ze voor één van hun teamgenoten zouden opkomen wanneer iemand een vervelende opmerking naar zijn hoofd geslingerd krijgt. Christine: ‘En maakt dat dan nog uit of een teamgenoot een grapje maakt of de tegenstander?’ ‘Sowieso!’, riep het hele team uit volle borst. Verder werd er o.a. gesproken over homofobie in de sportwereld. ‘Wat zouden jullie ervan vinden als een teamgenoot homo was?’, werd er aan het team gevraagd. ‘Dat maakt toch niks uit, als die maar kan voetballen!’, was de conclusie.

Interactieve en leuke vorm om moeilijke thema’s te bespreken
Een quote over hoe Marc terugkijkt op de de interactieve werkwijze op dit soort thema's te bespreken:

Did MLK Say 'Our Lives Begin to End the Day We Become Silent'? | Snopes.com

Maar heeft het ook gewerkt? ‘Deze werkwijze geeft je de ruimte om te zeggen wat je wil, te zijn wie je bent en samen met elkaar te komen tot begrip voor een ieder. Door te luisteren naar elkaar toon je al respect en kan je daarvandaan stappen nemen om te komen tot elkaar of als eerder gezegd begrip te hebben voor.’

‘Het was ontzettend fijn om een groep als H.V.V. Laakkwartier de ‘Met andere ogen’ experience te laten ervaren. De groep was enthousiast, eerlijk en zei gewoon gelijk waar het op stond. Juist zo kun je samen en open het gesprek met elkaar aangaan, concludeert Marc. ‘In de kleedkamer zouden we dit nooit zo bespreken hoor’, grapt één van de spelers. Maar wie weet dat dat vanaf vandaag anders is.’