21 Dec

High potentials stagiaires

2022 staat voor de deur en dit nieuwe jaar starten wij weer met nieuwe stagiaires! Vanaf maart/april starten zes bijzondere stagiaires bij WSDH. Bijzonder omdat deze stageplekken hen een kans bieden op een baan als junior sportleider Streetsport in combinatie met een Krajicek Scholarship. Deze stageplekken zijn onderdeel van het stagemodel.

Het stagemodel bestaat uit twee stageperiodes van 10 weken voor studenten uit het eerste en tweede leerjaar van de opleiding ROC Mondriaan Lifestyle, Sport en Bewegen niveau 2. Ruim 50 studenten volgen deze stage. Na de tweede stageperiode worden de beste studenten geselecteerd als “high potential”. De high potentials volgen een derde stageperiode bij WSDH tussen april en juli. De selectie van deze high potentials wordt gedaan door onze buurtsportcoaches Streetsport samen met de docenten van ROC Mondriaan. Tijdens de beoordeling worden hun prestaties op de playgrounds en op school meegenomen.

Na de derde stageperiode wordt gekeken wie geschikt is om als junior sportleider aan de slag te gaan bij WSDH. Een leerzame baan voor 0.2 fte (7,6 uur per week) naast hun studie. Een vereiste is dat ze verder studeren bij ROC Mondriaan op niveau 3 of 4. Om ze hierbij te helpen stelt de Krajicek Foundation een Scholarship ter beschikking waarmee ze hun studie kunnen betalen, extra studiebegeleiding vanuit de Krajicek Foundation krijgen en met vrijwillige inzet praktijkervaring op doen op de Krajicek playgrounds onder begeleiding van onze buurtsportcoaches Streetsport.

Een waardevol model die zorgt voor een mooie samenwerking met ROC Mondriaan en WSDH talentvolle werknemers oplevert!