20 Nov

Hoe kan je een coach tijdens een training begeleiden? – met de KNVB op bezoek bij SV Die Haghe

Op woensdagavond 15 november vond een KNVB-bijeenkomst plaats bij SV Die Haghe. Het onderwerp van de avond was ‘Hoe kan je een coach tijdens een training begeleiden?’. WSDH-collega én KNVB-projectmedewerker voetbal, Jorge Ferreira, leidde de bijeenkomst met ondersteuning van WSDH.

'Goed om te zien dat verenigingen onder elkaar in gesprek kwamen en proberen te leren van elkaar en sterker te worden' - Suzy Kortekaas, sportcoördinator meisjesvoetbal bij WSDH.

Aanwezig deze avond waren voetbalverenigingen BMT, Die Haghe, Houtwijk en VCS. De bijeenkomst werd gestart met een theoretisch stuk waarin informatie werd gegeven over kaderbegeleiding en de realisatie binnen de club. Vervolgens werd de bijeenkomst buiten voortgezet met een praktijksituatie. Leroy Valies, sportcoördinator voetbal bij WSDH, gaf een voorbeeld van hoe kaderbegeleiding kan worden gegeven tijdens en na afloop van een training. Dit mocht hij laten zien bij het derde team van Jongens onder 14. Eenmaal terug in het clubhuis werd er kort nabesproken wat de ervaringen waren op het veld. Vervolgens werd de groep verdeeld en is er besproken hoe de aanwezigen dit op hun eigen vereniging kunnen toepassen. Een mooie avond waarin de krachten van voetbalverenigingen in de regio, WSDH en de KNVB bij elkaar kwamen!

Wil je als Haagse sportvereniging ook ondersteund worden bij kaderbegeleiding of andere thema's? Bekijk meer informatie via onze kennisbank of neem contact op met de WSDH teamleiders of Hans Honders.