In gesprek met Bas de Bruijn

'De activiteiten van Streetsport dragen bij aan de sociale cohesie in de wijk'

Bas de Bruijn is senior stadsdeelmedewerker van het stadsdeel Segbroek. Hij is contactpersoon voor WSDH bij de activiteiten die in dit stadsdeel plaatvinden.

'Wij investeren via de sportactiviteiten en Streetsport van WSDH in onze jeugd vanuit twee doelstellingen', aldus Bas. 'Ten eerste willen we kinderen en jongeren zo laagdrempelig mogelijk in aanraking laten komen met sport. In ons stadsdeel is het voor veel gezinnen niet vanzelfsprekend en financieel vaak ook niet haalbaar om hun kinderen lid te maken van een sportclub. Activiteiten als die van WSDH kunnen bijdragen aan een positieve sportbeleving.
De tweede doelstelling is het verminderen van overlast van jongeren op straat en de pleintjes. In Segbroek vinden de activiteiten plaats op Krajicek-playground Hondius en Playground Newtonplein. Door jongeren actief en op een positieve manier te betrekken in de wijk willen we een bijdrage leveren aan de vermindering van de overlastbeleving.'

Voetballen met de wijkagent
'Wat prettig is aan de manier van werken van WSDH is dat kinderen en jongeren door laagdrempelige activiteiten sociale vaardigheden ontwikkelen, dat de sportcoaches werkzaam zijn op de plekken waar de jeugd zich bevindt en dat er een gevarieerd aanbod aan sporten wordt gegeven. Ik zie echt leuke programma’s die worden neergezet zoals voetballen met wijkagenten en kennismaking met veel verschillende sporten tijdens activiteitenmiddagen.'

Signaalfunctie Streetsport
Bas zou graag deze activiteiten ook op andere plekken in het Stadsdeel zien, maar er moeten keuzes gemaakt worden. Hij heeft vooral contact met Hassan Amhayi, Senior Buurtsportcoach Streetsport. Hassan heeft naast de uitvoerende taken op de pleintjes ook een signalerende functie voor Bas. 'Als er groepen zijn die een negatieve werking hebben op de wijk en de activiteiten, dan hebben wij er contact over om te kijken of andere partijen, zoals de politie, hierin een rol kunnen spelen. Een prima manier van samenwerken. Je kunt wel stellen dat de activiteiten van Streetsport bijdragen aan de sociale cohesie in de wijk.'