In gesprek met Jeroen Flim

'Via ontmoeten in beweging komen'

Jeroen is programma-manager van de Nationale Diabetes Challenge bij de Bas van de Goor Foundation. Deze stichting brengt mensen met diabetes in beweging, met als doel een betere kwaliteit van leven. De Nationale Diabetes Challenge is een leefstijlprogramma dat hen meer regie moet geven over hun gezondheid.  

Tekst: Anja Grootveld

Nationale Diabetes Challenge

'Het doel van de Nationale Diabetes Challenge is mensen met diabetes via een laagdrempelig aanbod in beweging te krijgen en te houden. Daarbij werken deelnemers samen met lokale organisaties uit de sectoren zorg, sport, welzijn en het sociale domein. Challengers wandelen samen met hun zorgverlener, welzijnsprofessional of buurtsportcoach één keer per week in hun eigen buurt. Zo ervaren ze op een veilige en gezellige manier wat het effect van bewegen is op hun gezondheid en op diabetes. 

Samenwerken aan de samenleving

WSDH is een belangrijke partner bij deze Challenge. De organisatie beschikt over een dekkend netwerk van sportaanbieders. De expertise om mensen in beweging te krijgen ligt bij de sportprofessionals. Door samenwerking met de zorg kan de 'nieuwe' kwetsbare doelgroep integreren in het bestaande sport- en beweegaanbod. Het is goed om in aanraking te komen met een andere doelgroep. Zo komen we stap voor stap tot een inclusievere samenleving. We zien ook steeds meer mensen aansluiten met een andere chronische aandoening. Het is een mooi voorbeeld van het sociale karakter van de Challenge, via ontmoeten in beweging zijn. 

'De rol van WSDH is cruciaal. Het commitment en enthousiasme van deze professionals is zowel op organisatie- als uitvoeringsniveau merkbaar'

De lokale en soms regionale samenwerking werpt zijn vruchten af. Niet alleen in Den Haag, maar in heel het land. Al op zeventien locaties in Den Haag worden wandelactiviteiten georganiseerd en gefaciliteerd. Ondanks COVID-19 willen we deelnemers de kans bieden om fit te worden of te blijven. We ondersteunen projectplannen, coronaprotocollen, wandelschema's en adviseren online over leefstijl. De rol van WSDH is cruciaal. Het commitment en enthousiasme van deze professionals is zowel op organisatie- als uitvoeringsniveau merkbaar. Ik blijf graag met ze samenwerken aan die zo belangrijke inclusieve samenleving. '