In gesprek met Jeroen Flim

Via ontmoeten in beweging komen

Jeroen is programmamanager van de Nationale Diabetes Challenge bij de Bas van de Goor Foundation. Deze Foundation brengt mensen met diabetes in beweging naar een betere kwaliteit leven en dat doen ze al bijna 14 jaar. De Nationale Diabetes Challenge, een leefstijlprogramma van de Foundation, is zes jaar geleden ontstaan vanuit een idee om mensen met diabetes meer regie te geven op hun eigen gezondheid. Een idee dat werd omgezet in een pilot en uiteindelijk een succesvol project die op vele plekken in Nederland wordt uitgevoerd, o.a. in Den Haag.

Het project draait om de verschuiving van zorginterventies naar een domeinoverstijgende leefstijlinterventie tussen zorg, sport, welzijn en het sociale domein. Het doel van het project is mensen met diabetes door een laagdrempelig aanbod in beweging te krijgen en houden. Het aanbod wordt gedragen door verschillende lokale organisaties en de mensen zelf. Deelnemers aan de Challenge wandelen samen met hun zorgverlener, welzijnsprofessional en/of buurtsportcoach één keer per week in eigen buurt. Deelnemers ervaren op een veilige en gezellige manier wat het effect is van bewegen op hun gezondheid en diabetes.

Samenwerking met enthousiaste collega’s en partners in de wijk uit het zorg-, sport-, en sociaal domein bepaalt voor een groot deel het succes van de Nationale Diabetes Challenge. Die samenwerking is gezocht in Den Haag met o.a. de gemeente Den Haag, zorgpartijen Hadoks en Lijn1, GGD Haaglanden, Mooi welzijn, WSDH en zorgverzekeraar Menzis.

WSDH is een belangrijke partner voor ons in deze Challenge. Zij beschikken over een dekkend netwerk van sportaanbieders. De expertise ligt bij de sportprofessionals om mensen in beweging te brengen. Ik zie ook dat het soms voor een dergelijke partij lastig is om kwetsbare mensen te bereiken. Daarom is de samenwerking van WSDH met bijvoorbeeld de zorg zo mooi. Op deze manier kan deze "nieuwe" doelgroep ook integreren in het bestaande sport- en beweegaanbod. Het is goed om in aanraking te komen met een andere doelgroep. Zo komen we stap voor stap tot een inclusievere samenleving.

Het sociale karakter van de Challenge is belangrijk, via ontmoeten in beweging zijn. We zien dat steeds meer mensen ook aansluiten, ook mensen die geen diabetes hebben maar wel een andere chronische aandoening.

De lokale en soms regionale samenwerking werpt zijn vruchten af.  We zijn trots op de eerste resultaten. Niet alleen in Den Haag, maar in heel het land. Al op 17 locaties in Den Haag worden wandelactiviteiten georganiseerd en gefaciliteerd. Met de COVID-19 maatregelen hebben we de Challenge voor dit najaar aangepast van een 20 weken interventie naar een 10 weken interventie.  We willen deelnemers de kans bieden om fit de winter in te gaan. Wij faciliteren op de achtergrond door het ondersteunen in projectplannen, coronaprotocollen, wandelschema's of online te adviseren over leefstijl.

Ik zie bij WSDH een commitment en enthousiasme zowel op organisatie- als uitvoeringsniveau. Hun rol is cruciaal. Zij zorgen voor een goede organisatie van het aanbod. Ik kijk er naar uit om met WSDH in de toekomst te blijven samenwerken voor een inclusieve interventie.

Samenwerkingspartners