In gesprek met John Bodman

We geven alle kinderen de kans om sport te ervaren

Een enthousiaste directeur aan de telefoon. John Bodmann, sinds 1,5 jaar de directeur van basisschool De Klimop in Den Haag. De Klimop is één van de scholen in Den Haag met een naschools sportaanbod.

Als man met een sporthart vind ik bewegen belangrijk, aldus John. Voor veel kinderen is het financieel lastig om lid te zijn van een vereniging, maar zij verdienen het ook om verschillende sporten laagdrempelig te ervaren. Zo doen we mee aan het project GERAAKT van het Holland Dance Festival en ADO Den Haag. Voor groep 8 nodig ik daarbij ieder jaar een speler van het G-team uit om samen te voetballen en investeren we als school zelf in extra inzet van de gymdocent.

Veel ouders kiezen onze school mede door al dit sportaanbod.

We werken al enkele jaren met WSDH samen om een naschools aanbod te realiseren. Dit doen zij in nauw overleg met onze gymdocent. We zien het, het slaat enorm aan. Ooit begonnen met 1 groep per activiteit zijn er nu al twee groepen per activiteit. Kinderen zijn enthousiast, wij als school, ouders en ik zie ook het enthousiasme bij de trainers van WSDH.

Dat vind ik prettig aan het samenwerken met een organisatie als WSDH. Zij nemen hun taak serieus en  hebben een uitstekende samenwerking met de gymdocent. Daarnaast sluit hun aanbod precies aan bij de school en de populatie van leerlingen.

Ik hoop dat we op deze voet verder gaan met de samenwerking. Daar hebben de kinderen, de school, maar ook de trainers plezier van. Als het zo blijft heb ik niets meer te wensen.

Samenwerkingspartners