In gesprek met John Bodman

'We geven alle kinderen de kans om sport te ervaren'

John Bodman is directeur van basisschool De Klimop, één van de scholen in Den Haag met een naschools sportaanbod. Een enthousiast gesprek over het belang van bewegen en de prettige samenwerking met WSDH. 

Tekst: Anja Grootveld, september 2020

Kinderen van De Klimop in beweging

'Als man met een sporthart vind ik bewegen belangrijk. Voor veel kinderen is het financieel lastig om lid te zijn van een vereniging. Maar ook deze kinderen verdienen het om verschillende sporten laagdrempelig te ervaren. De Klimop doet mee aan het project geRAAKT! van het Holland Dance Festival en ADO Den Haag1). Ieder jaar nodig ik een speler uit van het G-team van ADO Den Haag om samen met groep 8 te voetballen. En we investeren in extra inzet van de gymdocent. 

Uitstekende samenwerking

Veel ouders kiezen voor onze school mede door dit uitgebreide sportaanbod. Om het naschoolse sportaanbod te realiseren werken we al enkele jaren samen met WSDH. Er is nauw overleg tussen onze gymdocent en WSDH. En dat slaat enorm aan. Van ooit één groep per activiteit zijn er nu al twee groepen per activiteit. Kinderen zijn enthousiast, ouders zijn enthousiast, wij als school zijn enthousiast. En ik zie ook het enthousiasme bij de trainers van WSDH. 

Het prettige aan WSDH is dat zij hun taak erg serieus nemen en er een uitstekende samenwerking is met de gymdocent. Daarnaast sluit hun aanbod precies aan bij de school en de populatie van leerlingen. Daarom hoop ik dat we op deze voet verder gaan met de samenwerking. Daar hebben de kinderen, de school, maar ook de trainers plezier van. Als het zo blijft heb ik niets meer te wensen.' 

1) geRAAKt! is een programma van Holland Dance Festival en ADO Den Haag voor het primair onderwijs, waarbij leerlingen ontdekken hoeveel overeenkomsten dans en voetbal hebben.