In gesprek met Simon van Rooijen

Samen impact maken in de wijk 

Simon is accountmanager bij de Cruyff Foundation. Sport en spel zijn belangrijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen. Vanuit deze visie wordt gewerkt bij de Cruyff Foundation en projecten opgezet en ondersteund. De Cruyff Foundation creëert ruimte voor kinderen en jongeren om te sporten en bewegen. Mijn functie is die van accountmanager projecten. Met lokale partijen zorg ik voor de realisatie van nieuwe Schoolplein14-projecten en Cruyff Courts en onderhoud ik de relaties binnen mijn werkgebied m.b.t. de voortgang en de impact, aldus Simon. 

Ik monitor niet vanuit controle, maar juist om mee te denken in oplossingen om vanuit een gelijkwaardig contact impact te maken in de wijk. Het gaat dan niet alleen om hoe het Cruyff Court er fysiek bij ligt en er bijvoorbeeld vervanging van de kunstgrasmat nodig is, maar ook of het lukt met de uitvoering van de programmering. 

Een Cruyff Court leggen we aan in samenwerking met de gemeente. We maken afspraken hoe het Court wordt onderhouden, maar ook wie de uitvoering van de programmering op het Cruyff Court voor zijn rekening neemt. Voorwaarde voor de uitvoering is dat er per veld minimaal 6 uur per week activiteiten zijn.  

In Den Haag heeft de gemeente WSDH aangewezen als de partij die de uitvoering op de Cruyff Courts voor haar rekening neemt. Bij de realisatie van een Court wordt ook de uitvoerende partijen al betrokken. We hebben dan gesprekken over de visie achter het Cruyff Court. Op deze manier hebben wij ook gebruik kunnen maken van de expertise en kennis van WSDH. 

Ik ervaar de samenwerking als erg fijn. WSDH is een goed georganiseerde partij die inzichtelijk maakt wat ze doen vanuit een heldere visie. Wat ik ook prettig vind, zijn de communicatielijnen. Robbert, mijn contactpersoon bij WSDH, is makkelijk te bereiken en weet informatie van en naar de buurtsportwerkers van de Cruyff Courts goed te vertalen. Juist die korte lijnen werken goed. De buurtsportcoaches op de Cruyff Courts doen heel goed werk, zij bepalen samen met de andere lokale partners het succes van het Cruyff Court. 

Voor ons is de uitdaging of we de komende jaren de kunstgrasmatten van de Cruyff Courts kunnen vervangen om de hoogwaardige kwaliteit en veiligheid te kunnen behouden. De meeste Cruyff Courts in Den Haag zijn al multifunctioneel ingericht, maar het blijft altijd een aandachtspunt om een breed activiteitenaanbod op én rondom het Cruyff Court te organiseren. Op deze manier, met bijvoorbeeld verschillende sporten, kunnen we ook andere doelgroepen bereiken en het draagvlak in de wijk vergroten.  

Samenwerkingspartners