In gesprek met Simon van Rooijen

'Samen impact maken in de wijk' 

Simon is accountmanager bij de Cruyff Foundation. Deze stichting creëert ruimte voor kinderen en jongeren om te sporten en bewegen. Simon zorgt samen met lokale partijen voor de realisatie van nieuwe Schoolplein14-projecten en Cruyff Courts. 

Tekst: Anja Grootveld

Impact maken in de wijk

'Sport en spel zijn belangrijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen. Dat is de visie van de Cruyff Foundation en de basis voor de projecten die we opzetten en ondersteunen. We denken graag mee met onze partners over oplossingen die impact maken in de wijk, zoals een Cruyff Court. Daarbij gaat het niet alleen om fysieke factoren van het Court, bijvoorbeeld het aanleggen of vervangen van de kunstgrasmat, maar ook om de organisatorische en sociale consequenties. Bijvoorbeeld of de programmering op het court wel uitvoerbaar is. 

Samenwerking met WSDH

Een Cruyff Court leggen we aan in samenwerking met de gemeente. We maken afspraken over het onderhoud van het Court en over wie de uitvoering van de programmering voor zijn rekening neemt. In Den Haag heeft de gemeente WSDH aangewezen als de uitvoerende partij. Bij de realisatie van de Cruyff Courts wordt WSDH al betrokken. We bespreken dan de visie achter het Court. Op deze manier kunnen wij ook gebruik maken van de expertise en kennis van WSDH.  

WSDH is een goed georganiseerde partij met een heldere visie. De communicatie verloopt via korte lijnen, dat werkt prettig. Robbert Houdijk, mijn contactpersoon bij WSDH, weet informatie van en naar de buurtsportcoaches op de Cruyff Courts goed te vertalen. Die coaches doen uitstekend werk. Samen met de andere lokale partners bepalen zij het succes van het Cruyff Court.  

Toekomst van de Cruyff Courts

De uitdaging is of we de komende jaren de kunstgrasmatten van de Cruyff Courts kunnen vervangen. Dat is nodig om de hoogwaardige kwaliteit en veiligheid te kunnen behouden. De meeste Cruyff Courts in Den Haag zijn al multifunctioneel ingericht. We willen dat er een breed activiteitenaanbod op én rondom het Cruyff Court georganiseerd kan worden. Dat heeft onze aandacht. Door verschillende sporten mogelijk te maken, kunnen we ook andere doelgroepen bereiken en het draagvlak in de wijk vergroten.'