In gesprek met Simone Willemse

De scholen zijn dicht, zomervakantie, maar Simone neemt de tijd om te vertellen over de samenwerking van het ROC met WSDH. Simone is schooldirecteur bij de school voor Lifestyle, Sport en Bewegen van het ROC Mondriaan.

Het ROC en WSDH werken al enige jaren samen, vooral op het gebied van stage. Veel van onze studenten van niveau 2 en 4 lopen stage bij respectievelijk Streetsport en Buurt-Onderwijs-Sport van WSDH. Oud-studenten van ons zijn nu zelf ook werknemers bij WSDH, zo is de doorgaande lijn compleet van stage naar een betaalde baan. Wat fijn is in de samenwerking met WSDH, is de goede, professionele begeleiding die zij geven aan onze stagiaires in het werkveld. Zo laten we onze studenten met een gerust hart achter.

Een voorbeeld van een mooie samenwerking is het Streetsportmodel. Studenten van ons opleidingsniveau 2 lopen stage bij de Streetsportafdeling van WSDH. Wanneer zij zeer goed functioneren en echt opvallen in hun werkzaamheden, kunnen zij in aanmerking komen voor een scholarship van de Krajicek Foundation. Deze scholarship is een studiebeurs waarmee zij hun studie in de sport kunnen vervolgen in ruil voor extra inzet/stage bij de Streetsport op de Krajicek playgrounds. Voor alle partijen is dit winst. Voor onze school, omdat onze studenten de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen naar opleidingsniveau 3 en/of 4 en aan de slag kunnen met hun passie voor sport en bewegen. Voor de Krajicek Foundation, omdat zij kunnen investeren in wat zij belangrijk vinden en het bindt studenten aan Streetsport. Voor WSDH levert het stageplekken op en wellicht toekomstige werknemers.

De werkzaamheden van WSDH liggen in het verlengde van onze opleiding. Veel huidige professionals komen oorspronkelijk van onze opleiding.

Het heeft zeker voordelen dat we in hetzelfde gebouw zitten op de Sportcampus. Je loopt wat makkelijker bij elkaar naar binnen. Dat geldt ook voor de andere scholen en gebruikers van het gebouw. De kracht zit ook in samenwerking, zoals het Campusoverleg “Huis van de Sport”, waar we met de directeuren van de scholen, de gemeente en WSDH kijken hoe we via verbinding onze samenwerking krachtig kunnen maken.

De gemeente Den Haag heeft de ambitie dat alle Hagenaren in 2030 in beweging zijn. Met elkaar leveren we daar een belangrijke bijdrage aan, ook WSDH.

Samenwerkingspartners