In gesprek met Simone Willemse

'Van stage naar betaalde baan' 

Simone Willemse is directeur van het ROC Mondriaan van de opleiding Lifestyle, Sport en Bewegen. Het ROC en WSDH werken al enige jaren samen. Het begeleiden van studenten door WSDH is daar een goed voorbeeld van. 

Tekst: Anja Grootveld

'Veel van onze studenten van niveau 2 en 4 lopen stage bij respectievelijk Streetsport en Buurt-Onderwijs-Sport van WSDH. Het Streetsportmodel houdt in dat studenten die goed functioneren en echt opvallen in hun werkzaamheden, in aanmerking kunnen komen voor een scholarship van de Krajicek Foundation. Dit is een studiebeurs waarmee zij hun studie in de sport kunnen vervolgen in ruil voor extra inzet bij de Streetsport op de Krajicek Playgrounds. Voor alle partijen is dit winst. Voor onze school, omdat onze studenten de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen naar opleidingsniveau 3 en 4, voor de Krajicek Foundation, omdat het kan investeren in wat zij belangrijk vinden en voor WSDH omdat de stagiaires wellicht toekomstige werknemers zijn. Veel professionals komen oorspronkelijk van onze opleiding. Zo is de lijn van stage naar een betaalde baan compleet.  

Een krachtige samenwerking

Het heeft zeker voordelen dat we in hetzelfde gebouw zitten op de Sportcampus. Je loopt wat makkelijker bij elkaar naar binnen. Dat geldt ook voor de andere scholen en gebruikers van het gebouw. De kracht zit ook in samenwerking, zoals het Campusoverleg 'Huis van de Sport', waar we met de directeuren van de scholen, de gemeente en WSDH kijken hoe we onze samenwerking krachtig kunnen maken. De gemeente Den Haag heeft de ambitie dat alle Hagenaren in 2030 in beweging zijn. Met elkaar leveren we daar een belangrijke bijdrage aan. En die professionele begeleiding van onze stagiaires door WSDH is daarbij is van veel waarde.'