In gesprek met Soraya Samuels

“Kijk naar wat kan en laat belemmeringen je vooral niet belemmeren”

Eén en al enthousiasme en passie voor haar werk komt je tegemoet wanneer je met Soraya in gesprek gaat, een gesprek over haar samenwerking met WSDH. Soraya is beweegcoach bij Het Beweegloket Den Haag, Het beweegloket, opgericht in 2017 is een samenwerkingsverband van Gemeente Den Haag, Kenniscentrum Sport en Bewegen, Basalt Revalidatiecentrum, Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan (lifestyle sporten & bewegen) en MEE/VTV ZHN.  Het belangrijkste doel is om te bemiddelen tussen de individuele beweeg hulpvragen van de Hagenaars met een beperking en de beweegaanbieders. 

Mijn werkplek is de sportcampus ( nu even niet door de corona maatregelen) en dat is ook gelijk de plek waar ik in aanraking ben gekomen met WSDH. We zitten letterlijk samen onder 1 dak. Naast dat ik met WSDH samenwerk vanuit mijn functie, kom ik ze ook tegen in mijn vrijwilligersfunctie binnen de Adviesraad voor  Sport. Binnen deze  Adviesraad voor Sport Den Haag is één van de leden werkzaam bij WSDH. Op die manier werk ik indirect ook met een ‘collega’ van WSDH.

Het is prettig om vanuit professionaliteit en enthousiasme met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar scherp te houden.

Sinds vorig jaar werk ik nauw samen met Jimmy Dekkers, coördinator aangepaste sporten bij WSDH. Met hem bespreek ik wat nodig is vanuit de individuele burger met een specifieke beweeg/sportvraag door beperking, handicap of een extra aandacht. Jimmy en ik maken gezamenlijk onderwerpen bespreekbaar binnen de sportverenigingen. Over informatie die van belang is voor gemeente Den Haag, zullen Jimmy en ik verslag doen naar onze contactpersoon, sportconsulent aangepast sporten. Ik ben echt blij met deze samenwerking. 

WSDH is een jong team met een kritische blik en ook met het lef voor een andere visie. Dat is fijn, het zijn veel doeners die van aanpakken weten. Ze zien iets en gaan er ook mee aan de slag. Ik hoop dat ze dit steeds meer blijven doen en zich niet laten beperken door beleidsdoelen. Soms kunnen de kaders vanuit beleid beperkend werken. Er moet oog blijven voor de diversiteit in de stad, de mogelijkheden van mensen, maar ook andere problematieken die zorgen dat je kritisch naar de haalbaarheid van doelen moeten blijven kijken en vooral kijken naar wat de mensen in Den Haag nodig hebben. Den Haag moet die ruimte bieden, zo komen de mooiste oplossingen, samen met de inwoners, 

Zonder WSDH mist Den Haag de kwaliteit en kennis van de diverse sporten op verschillende niveau's. 

Samenwerkingspartners