In gesprek met Soraya Samuels

'Kijk naar wat kan en laat je niet ontmoedigen door belemmeringen'

Soraya is beweegcoach bij Het Beweegloket Den Haag, een samenwerkingsverband van Gemeente Den Haag, Kenniscentrum Sport en Bewegen, Basalt Revalidatiecentrum, De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan (Lifestyle, Sport & Bewegen) en MEE/VTV ZHN. Het Beweegloket bemiddelt tussen Hagenaars met een beperking en beweegaanbieders.  

Tekst: Anja Grootveld

Professionaliteit en enthousiasme

'Mijn werkplek is de Sportcampus, mijn bureau staat onder hetzelfde dak als WSDH. Sinds 2019 werk ik nauw samen met Jimmy Dekkers, coördinator aangepaste sporten bij WSDH. We bespreken de specifieke beweeg- of sportvraag van een gehandicapt of beperkt iemand. Het werkterrein zijn de sportverenigingen. Informatie die van belang is brengen we over aan de sportconsulent van de gemeente Den Haag. Het is prettig om vanuit professionaliteit en enthousiasme met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar scherp te houden. 

'Zonder WSDH mist Den Haag de kwaliteit en kennis van de diverse sporten op verschillende niveau's' 

WSDH weet van aanpakken

Ik ben blij met de samenwerking met WSDH. Het is een jonge organisatie met een visie en een kritische blik. Het zijn doeners die van aanpakken weten. Ze signaleren iets en gaan ermee aan de slag. Ik hoop dat ze dit steeds meer zullen doen en zich niet zullen laten beperken door beleidsdoelen. Er moet oog blijven voor de diversiteit in de stad, voor de mogelijkheden en behoeften van mensen. We moeten kritisch zijn op de haalbaarheid van doelen en in het oog houden wat de bewoners van Den Haag nodig hebben. De stad moet die ruimte bieden. Samen met de bewoners komen de mooiste oplossingen. Zonder WSDH mist Den Haag de kwaliteit en kennis van de diverse sporten op verschillende niveaus.'