In gesprek met Wim de Jong

"Dit soort voorzieningen zijn essentieel

Wim is regiomanager bij Krajicek Foundation. Gelijke kansen voor alle kinderen om dicht bij huis, in een sociaal veilige omgeving, minimaal 1 uur per dag te bewegen. Dat is waar de Foundation voor staat. Wim is verantwoordelijk voor het hele gebied tussen Den-Haag en Utrecht en onderhoudt vanuit die functie contacten met de organisaties die de activiteiten op de Playgrounds uitvoeren.  

In Den Haag zijn 17 Playgrounds gerealiseerd, waarbij WSDH verantwoordelijk is voor de uitvoering van de activiteiten op die locaties. Het is een uniek project, aldus Wim. Om de impact van ons werk te vergroten, laten we jongeren uit de buurt zelf sport- en spelactiviteiten organiseren. Zo worden onze Playgrounds echte sportieve ontmoetingsplekken. 

We werken met zogenaamde scholarships. Jongeren uit de wijk waar een Playground staat worden gescout als rolmodel. Wanneer zij werkelijk een scholarship gaan doen, wordt hun opleiding door de Foundation betaald. In ruil daarvoor moet de jongere 100 uur aan activiteiten begeleiden op de Playground. De buurtsportcoaches van WSDH begeleiden deze jongeren in Den Haag. Onze hoop is dat de jongeren na een aantal jaar hun studie hebben afgerond en hierdoor een betere kans op de arbeidsmarkt hebben. 

Wat zo mooi is in Den Haag en aan het werken met WSDH is dat veel van deze scholarshippers uiteindelijk ook in dienst zijn gekomen bij WSDH. Zo zien ze echt wat dit project en hun inzet oplevert en kunnen ze gelijk een voorbeeld zijn voor anderen.  

Vanuit de Foundation organiseren we seminars voor de scholarshippers, meestal aan het begin van een schooljaar en aan het einde van het seizoen. Aan het begin van het schooljaar komen alle scholarshippers uit het hele land bij elkaar, wel 250 en delen we de kledingpakketten uit en hebben we seminars over bijvoorbeeld wat is het om een rolmodel te zijn. Aan het einde van het seizoen wordt feestelijk een certificaat uitgedeeld en delen we ook onze kennis met de scholarshippers.  

Ik gebruik in mijn werk Den Haag vaak als voorbeeld, de aandacht van de gemeente voor sport en bewegen, maar ook de samenwerking met één krachtige organisatie zoals WSDH. Den Haag was ook de eerste gemeente met een Playground en scholarshippers. 

Ik werk fijn samen met WSDH, de lijnen zijn kort en er is een heldere structuur, De coaches zijn professioneel en hebben echt affiniteit met de visie achter de Playgrounds.  

"Het is echt noodzakelijk om er te zijn op plekken waar beweegarmoede is

Samenwerkingspartners