In gesprek met Wim de Jong

'Voorzieningen als Krajicek Playgrounds zijn essentieel'

Wim de Jong is regiomanager bij de Krajicek Foundation. De stichting maakt zich hard voor gelijke kansen voor alle kinderen om te sporten en bewegen. Wim onderhoudt contacten met activiteiten-aanbieders op de Krajicek Playgrounds. Op de zeventien Krajicek Playgrounds in Den Haag is dat WSDH.  

Tekst: Anja Grootveld, oktober 2020

Krajicek Foundation

'Het doel van de Krajicek Foundation is dat kinderen dicht bij huis, in een sociaal veilige omgeving, minimaal één uur per dag kunnen bewegen. Een uniek project waarbij we jongeren uit de buurt sport- en spelactiviteiten laten organiseren voor de kinderen in hun buurt. Dat vergroot de impact van het werk en zo worden onze Playgrounds echt sportieve ontmoetingsplekken.  

Scholarships

We werken daarbij met zogenaamde scholarships. Jongeren uit de wijk die opvallen op hun Playground kunnen worden gescout als rolmodel. De Krajicek Foundation biedt hen een scholarship aan, wat inhoudt dat de opleiding of vervolgopleiding van de jongere door ons wordt betaald met als tegenprestatie dat hij of zij honderd uur aan activiteiten begeleidt op de Playground. De buurtsportcoaches van WSDH begeleiden deze jongeren in Den Haag. Onze hoop is dat deze jongeren na hun sportstudie een betere kans op de arbeidsmarkt hebben.  

Het mooie is dat veel van deze scholarshippers uiteindelijk ook in dienst komen bij WSDH. Zo zien ze wat hun inzet oplevert en kunnen ze gelijk een voorbeeld zijn voor anderen. Aan het begin van een schooljaar en aan het einde van het seizoen organiseren we bijeenkomsten voor de scholarshippers. Ze komen dan uit het hele land bij elkaar, zo'n 250 jongens en meisjes. Ze ontvangen dan hun Krajicek Foundation-kledingpakket en we organiseren seminars over wat het is om een rolmodel te zijn. Aan het einde van het seizoen wordt op feestelijke wijze het certificaat uitgedeeld. 

'Aanwezig zijn op deze pleinen, in buurten waar beweegarmoede is, is écht noodzakelijk'

Visie achter de playgrounds  

Ik gebruik in mijn werk Den Haag vaak als voorbeeld, vanwege de aandacht van de gemeente voor sport en bewegen en vanwege de samenwerking met WSDH, een krachtige organisatie. De lijnen zijn kort en er is een heldere structuur, De coaches zijn professioneel en hebben affiniteit met de visie achter de Playgrounds. Aanwezig zijn op deze pleinen, in buurten waar beweegarmoede is, is écht noodzakelijk.'