In gesprek met Yassine Abarkane

'Met al mijn haarvaten zit ik in de wijk'

Yassine is 31 jaar en trotse vader van twee dochters. Hij vertelt over zijn baan als coördinator van ‘Het Stagehuis’ in de Haagse Schilderswijk.

Tekst: Anja Grootveld

'Het Stagehuis is een bijzondere plek voor mij', vertelt Yassine. 'Mijn eerste ervaring met het Stagehuis was als deelnemer aan een activiteit. Ik zat op school en was al een tijd op zoek naar een stageplek. Helaas werd ik vaak afgewezen en mijn frustratie daarover uitte ik in het Stagehuis. De medewerkers zagen mijn potentie en boden mij een stageplaats aan.'

Een half jaar lang keek Yassine mee met de activiteiten in het Stagehuis en dacht mee met vraagstukken. Daarna volgde de eerste opdracht, het ontwikkelen van een project voor kinderen met overgewicht in de Schilderswijk. Het werk bestond uit het ontwikkelen van een intakeformulier, het geven van lessen over een gezonde leefstijl, gesprekken met ouders tot en met het cijfermatig bijhouden van de effecten van de interventie.

'Die tijd om de kat uit de boom te kijken was belangrijk voor mij. Zo kon ik ontdekken wie ik was en wat ik wilde betekenen. Ook nu nog is die basis belangrijk in mijn werk. De jongeren de kans geven om zichzelf te leren kennen.'

Kracht ervaren, kansen zien

De motivatie om iets te betekenen voor jongeren haalde hij uit zijn eigen jeugd. Zijn Marokkaanse achtergrond en de Schilderswijk als plek om op te groeien leverden vaak een stigma op en gaven hem soms het gevoel op 2-0 achterstand te staan. 'Opgroeien met dat stigma zorgde ervoor dat ik vaak mezelf niet kon zijn en dat ik me bezig hield met de vraag hoe het zou zijn als ik echt mezelf was.'

De belemmeringen die hij in zijn jeugd ondervond wilde hij zijn broertjes en zusjes en de andere kinderen uit de wijk besparen. Hij wilde hen meenemen op een pad waarop ze hun krachten zouden kunnen ervaren en waarop ze tegenslagen konden ombuigen naar kansen. 'Als het mij is gelukt, dan moet het voor hen toch ook mogelijk zijn. Die gedachte was mijn drijfveer.'

In het Stagehuis viel alles op zijn plek voor Yassine. De oprichters namen hem mee in een wereld en een netwerk waarmee hij daarvoor nauwelijks in aanraking was gekomen. Deze ervaringen kon hij delen met de jongeren in de wijk en hij kon hen deelgenoot maken van hun kansen en mogelijkheden.

Bruggen slaan

De belangrijkste vraag voor Yassine is hoe hij ervoor kan zorgen dat hij binnenkomt in het hoofd en het hart van de jongere. Er zijn, aldus Yassine, vier elementen die de mens sterker maken: school, stage, ontwikkeling en ontspanning. In het ontwikkelen en de ontspanning vinden Yassine en Streetsport elkaar. 'In het verleden had de Schilderswijk een eigen buurtsportvereniging waar de eerste pilot van het Teamplayers stagemodel werd uitgevoerd, een team van studenten die een brug moeten slaan tussen mensen van buiten en mensen van binnen de wijk.' Dat zo'n model effect kan hebben bewijst het verhaal van een stagiaire van buiten de wijk. 'Haar moeder bracht haar de eerste dag en zou haar ook weer ophalen omdat de wijk bij haar 'een naam' had. Tijdens deze dag nam ik het meisje mee naar allerlei plekken in de wijk, liet haar kennismaken met bewoners en nam haar mee naar mijn ouders. Aan het einde van de dag werd ze door haar moeder gebeld wanneer ze opgehaald moest worden. Het meisje gaf aan dat ze echt zelf wel naar huis kon komen en dat ze de wijk en de mensen in de wijk geweldig vond.'

De expertise van Streetsport

Dat de buurtvereniging voortijdig moest stoppen heeft volgens Yassine de samenwerking met Streetsport versterkt. 'De expertise rondom sport en bewegen ligt bij Sport en Bewegen', aldus Yassine. 'In deze bizarre coronatijden is het fijn om te kunnen varen op de kennis en ervaring van Streetsport. We trekken veel samen op omdat we allebei werken met een doelgroep die lastig bereikbaar is. Gezamenlijk vragen wij activiteiten aan en ook de Streetsporters hebben een sleutel van het Stagehuis om bij slecht weer te schuilen of om even met de jongeren binnen te zitten. We kunnen snel schakelen als er zich een lastige situatie voordoet. Omdat we allebei veel op straat zijn vullen we elkaar goed aan.