30 Jan

Kleuters in beweging bij sporthal Eibernest

Dagelijks brengen de buurtsportcoaches van Streetsport kinderen en jongeren in beweging op playgrounds door heel de stad. Op 24 januari hebben wij kleuters een sportieve middag bezorgd in stadsdeel Escamp. In dit bericht lees je meer over deze activiteit en de samenwerking met de organisaties uit de buurt.

De pleintjes in Den Haag worden volop gebruikt door kinderen en jongeren om te sporten en elkaar te ontmoeten. Dit gebeurt met Streetsport onder begeleiding van onze buurtsportcoaches. Vaak zijn het kinderen vanaf 6 jaar die dan zelfstandig naar 'hun' playground komen om een balletje te trappen met vrienden en natuurlijk die ene (favoriete) buurtsportcoach.

Op woensdag 24 januari hebben een aantal collega's zich ingezet voor een nóg jongere doelgroep, namelijk de kinderen van 4 tot 6 jaar. Deze kleuters gaan nét naar school maar zijn nog niet zo zelfstandig als de oudere jeugd. Daar komt het contact met lokale kindercentra goed van pas: in dit geval gaat het om een samenwerking met DAK Kindercentra, 2Samen Kinderopvang. Door sport en bewegen aan te bieden op een veilige locatie in de buurt, kunnen de kleuters laagdrempelig in beweging worden gebracht. Als 'thuisbasis' van DAK Kindercentra is de sporthal Eibernest natuurlijk een uiterst geschikte locatie.

De middag begon met een gezamenlijke opening, gevolgd door sport & spelactiviteiten. Buurtsportcoaches Sylvana, Siamak, Tamara en Oumaima verzorgden ieder hun eigen activiteiten: boksen, voetbal en een estafette met obstakels. Allemaal gericht op de verschillende leeftijdsgroepen. Ook in de kantine zaten de kinderen niet stil, want daar werden ze vermaakt met leuke spelletjes.

De sport & spelmiddag werd medemogelijk gemaakt door DAK, 2Samen en WSDH. Ook sportvereniging HKV/Ons Eibernest heeft dit mogelijk gemaakt dankzij het beschikbaar stellen van de accommodatie en dit toont maatschappelijke betrokkenheid. Een sportvereniging die betrokken is op maatschappelijk vlak, noemen wij een open club.

Open club HKV/Ons Eibernest

HKV/Ons Eibernest is bekend op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid. Zo verwelkomen zij wekelijks senioren, oud-leden, ouders en buurtbewoners om samen te sporten in de sporthal of op de velden van de sportvereniging, onder de noemer KombiFit. HKV Ons Eibernest werkt samen met belangrijke partners uit de wijk om een passend beweegaanbod te bieden en zo hét sportieve buurthuis te zijn in Morgenstond. Vanuit WSDH is sportcoördinator Olga actief bij de korfbalvereniging om te ondersteunen op dit thema.

Wil jij als Haagse sportvereniging ook ondersteuning van een sportcoördinator? Bekijk hoe wij sportverenigingen versterken: