30 Apr

Nieuw jeugdbeleid Duindorp S.V. werpt al vruchten af

In samenwerking met het jeugdbestuur en onze senior sportcoördinator Daniël Benesty, heeft Duindorp S.V. haar jeugdplan herschreven. Het nieuwe jeugdplan van de club op sportpark Houtrust geldt voor de jaren 2021-2027.

Het plan beschrijft uitgebreid wat de vereniging voor de komende jaren voor de jeugd en met de jeugd wil. De structuur en het niveau van de jeugdopleiding versterken staat centraal; onder andere het opleiden en begeleiden van trainers, aanbod van de trainingen naar een hoger plan tillen en de ontwikkeling van de voetbalkwaliteiten van de jeugdleden op elk niveau stimuleren en monitoren.

Vruchten
Ondertussen is de uitvoering, vooruitlopend op de goedkeuring van het hoofdbestuur, op diverse punten al gestart en werpt het jeugdplan nu al vruchten af. Nu wordt het tijd volgens het jeugdbestuur om de verdere punten van het jeugdplan op te pakken en de diverse vrijwilligers te enthousiasmeren om de schouders eronder te zetten. 'Als dit met hetzelfde enthousiasme en inzet gaat als we in het verleden met diverse jeugdactiviteiten hebben gedaan, zijn we ervan overtuigd dat het jeugdplan een succes wordt voor Duindorp SV', laat de club weten op haar website.