08 Sep

Omgaan met agressie en geweld: WSDH buurtsportcoaches volgen Respons cursus

Geef je grenzen aan, zo kan niemand erover heen gaan! - Olga, sportcoördinator dans

Op 28 en 29 augustus hebben buurtsportcoaches van Werken aan Sportstad Den Haag (WSDH) de Respons cursus Omgaan met Agressie en geweld gevolgd.

De Respons methodiek van het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM) heeft de deelnemers tools én een programma in handen gegeven om jongeren te begeleiden om op de juiste wijze met problemen om te gaan. WSDH heeft nu 20 Respons trainers in de stad die met hun nieuwe skills op pad kunnen gaan. Ze hebben een programma waar ze op de scholen mee kunnen werken. Daarnaast hebben ze ook geleerd welke werkende principes van Respons ze kunnen gebruiken en vertalen naar hun eigen omgeving.

De hele groep vond het erg fijn om op deze manier met elkaar samen te werken. Het waren mooie en energieke dagen om van elkaar te leren en vertrouwen op te bouwen in elkaar. "Het was een leerzame cursus, waarbij ademhaling en rust centraal staat. De belangrijkste les was: geef je grenzen aan, zo kan niemand erover heen gaan!" vertelt Olga, sportcoördinator dans.

Respons maakt deel uit van het vechtsport preventieprogramma Do Den Haag. Meer weten over dit programma? Neem contact op met het NIVM of bekijk het interview 'Hoe vechtsport in Den Haag wordt ingezet als preventief middel' met de gemeente Den Haag.