04 Jun

Op de club van Rebekka en Jacqueline bij Hercules Handbal

Het is weer tijd voor een nieuwe 'Op de club van'. Deze keer bezoeken we niet een, maar twee sportcoördinatoren: Rebekka en Jacqueline. Beiden ondersteunen Hercules Handbal in Leidschenveen-Ypenburg. Rebekka heeft het thema vrijwilligers op zich genomen en Jacqueline is verantwoordelijk voor de thema's leden en kader.

Van jiujitsu en basketbal naar handbal bij Hercules

Rebekka is een jaar werkzaam bij WSDH. De kersverse Europees Kampioene jiujitsu verhuisde vanuit Denemarken naar Nederland. Binnen zes dagen had Rebekka een sollicitatiegesprek bij WSDH en de maand daarop kon zij aan de slag als sportcoördinator. Rebekka wist binnen een mum van tijd de Nederlandse taal onder de knie te krijgen en spreekt inmiddels vloeiend Nederlands. Door haar afgeronde master in Humanities and Social Sport Sciences weet Rebekka veel van het organiseren van sport en sportverenigingen.

"Op de Deense sportverenigingen gaat het er niet anders aan toe dan op de Nederlandse. Sportverenigingen lopen tegen dezelfde dingen aan en houden zich met dezelfde thema's bezig. Zelf was ik van jongs af aan op de jiujitsu vereniging te vinden. Door mijn werk bij WSDH leer ik nu ook andere verenigingen kennen, zoals Hercules. Handbal is een grote sport in Denemarken, dus ik heb in mijn thuisland al een beetje kennis gemaakt met de sport", vertelt Rebekka.

Jacqueline gaat al wat langer mee. Sinds de oprichting van WSDH is zij al werkzaam als sportcoördinator. Voorheen gaf Jacqueline alleen ondersteuning op basketbalverenigingen, daar waar haar hart ligt. Met ruim 30 jaar aan ervaring als coach en trainer in de basketbalwereld wordt Jacqueline nu ook uitgedaagd om op andere sportverenigingen ondersteuning te bieden, waaronder een handbal- en een korfbalvereniging.

"Doordat ik er van begin af aan al bij was, heb ik alle veranderingen binnen de organisatie meegemaakt. De belangrijkste positieve verandering vind ik de teambuilding. Waar de sportcoördinatoren voorheen voornamelijk op hun eigen eilandje werkten, zijn we nu veel meer één. Ik heb destijds ook voorgesteld om in WSDH-kleding rond te lopen, zodat we allemaal herkenbaar zijn als sportcoördinator. We zijn nu echt een team dat beschikt over voldoende kennis en kunde om de Haagse verenigingen op de vijf verschillende thema's te ondersteunen", aldus Jacqueline

Het eerlijk verdelen van verenigingstaken

Hercules is een handbalvereniging met de unieke combinatie van een ambitieuze topsporttak en een warme familieclub. Rebekka ondersteunt de vereniging op het thema vrijwilligers.

"Ik vind de term 'vrijwilligers' op sportverenigingen een beetje ongelukkig gekozen. Veel verenigingen stellen als eis dat leden iets terug doen voor de club in de vorm van vrijwilligerstaken. Dan is het eigenlijk al geen vrijwilligerswerk meer. Daarom vind ik verenigingstaken een toepasselijker woord. Deze term zijn we dan ook gaan hanteren bij Hercules", vertelt Rebekka.

Rebekka onderzoekt samen met de vrijwilligerscommissie van Hercules op welke manier de verenigingstaken eerlijker verdeeld kunnen worden, zodat niet een select groepje leden al het werk verricht. Samen met de vrijwilligerscommissie maakte zij een overzicht van de vereniging: wat voor soort vereniging is het, hoe is alles geregeld, welke taken moeten er uitgevoerd worden? Dat deed Rebekka vooral door veel vragen te stellen aan de leden van de club. Vervolgens keek Rebekka bij andere verenigingen hoe zij daar met vrijwilligersbeleid omgaan.

"Zodoende heb ik een tool gevonden waarmee de vereniging duidelijk in kaart kan brengen welke verenigingstaken er zijn en door wie deze uitgevoerd moet worden. Ik heb samen met de commissie een soort puntensysteem geopperd. Dit is inmiddels goedgekeurd in de bijzondere ledenvergadering. Nu kunnen we het gaan integreren", laat Rebekka weten.

Het opleiden van het kader

Jacqueline houdt zich momenteel bezig met het ondersteunen van het kader. De stip op de horizon is het opzetten van een doorlopende trainerslijn die geborgd wordt in de vereniging.

"Dit doe ik door aanwezig te zijn tijdens een trainingen om trainers en coaches te ondersteunen. Momenteel ondersteun ik een groepje van vier trainers (twee ouders en twee jeugdleden). Het is de wens van de vereniging om goed opgeleide trainers en trainersbegeleiders voor de teams te hebben staan. Daar kan ik mij helemaal in vinden en ik ben hard op weg om dit samen met de technische commissie voor elkaar te krijgen. Een groep/team creëren vind ik belangrijk, omdat je als groep de missie en visie van de vereniging beter kunt uitdragen dan alleen. Als je een team hebt waar iedereen voor zichzelf gaat, kun je nooit winnen. Zo is het in het verenigingskader ook", vertelt Jacqueline

De trainersgroep hoopt Jacqueline in de tweede helft van het jaar verder uit te breiden. Omdat de verenigingsondersteuner halverwege het seizoen start, is het soms lastig om een doorlopende lijn op te zetten. Jacqueline hoopt dit te bereiken door samen met de technische commissie een interne opleiding op te zetten, waarbij trainersbegeleiders vanuit de vereniging zelf de taken kunnen overnemen.

"Dit is ook de wens van de club. Met een interne opleiding worden de trainers opgeleid aan de hand van de normen en waarden van de vereniging. Het thema positief coachen is een belangrijk agendapunt bij alle sportverenigingen in Den Haag. Hiermee ga ik aan de slag samen met het team positieve sportcultuur van WSDH. Het gaat voornamelijk om de trainers van de jongste teams", laat Jacqueline weten.

Ledenwerving

Jacqueline is daarnaast bezig met het thema leden, met name bij het werven van nieuwe leden en het binden van bestaande leden. Een van haar taken is de promotie van de handbalsport richting de scholen.

"Naast het ondersteunen van verenigingen verzorg ik naschoolse sportactiviteiten voor basisscholen in Den Haag. Binnen Hercules is men op zoek naar een handballer die tijdens de naschoolse sportactiviteiten een aantal lessen handbal wil geven, zodat de kids kennis maken met handbal en misschien wel doorstromen naar de vereniging", vertelt Jacqueline.

Doelen realiseren bij Hercules

Jacqueline heeft door haar rol als sportcoördinator bij Hercules kennisgemaakt met handbal. Training geven op een handbalvereniging is niet wezenlijk anders dan op een basketbalvereniging.

"Handbal is een snelle en stoere sport. Het komt op een goede tweede plek, naast basketbal natuurlijk", grapt Jacqueline.

Jacqueline omschrijft Hercules als een vriendelijke en gezellige club waar iedereen elkaar wil helpen.

"Ondersteuning bij het versterken van trainers en coaches op onder andere pedagogisch en didactisch vlak is een speerpunt van de Hercules. Hier draag ik graag mijn steentje aan bij", aldus Jacqueline.

Rebekka ziet Hercules vooral als een ambitieuze vereniging en wil de vereniging helpen bij het verder realiseren van haar doelen.

"De club heeft een goed bestuur en veel mensen die over de juiste kennis beschikken. Hercules wil en kan ook veel. Dat blijkt ook wel uit de soms lastige combinatie van topsport en breedtesport op de vereniging. Bij Hercules past maatwerk. Het nieuwe beleid gericht op verenigingstaken is daar een goed voorbeeld van. Ik hoop dat er met dit beleid een goede start wordt gemaakt en dat het de vereniging gaat helpen. Daar probeer ik als sportcoördinator aan bij te dragen", sluit Rebekka af.